Spišská Belá má v pláne viacero investícií

17.07.2023 | Prešovský kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Spišská Belá 17. júla (TASR) - Mesto Spišská Belá vyčlenilo v rozpočte financie na viacero investícií. Katarína Hradická z tamojšieho mestského úradu informovala, že radnica chce na niektoré projekty získať aj externé zdroje.

V nastávajúcich mesiacoch plánuje samospráva riešiť investičný dlh na technickej infraštruktúre vo viacerých mestských častiach. Snahou je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a zabezpečiť stav vozovky zodpovedajúci požiadavkám súčasnej doby.

"Rekonštrukcia miestnych komunikácií a kompletná výmena asfaltového povrchu sa týka časti Kúpeľnej a Družstevnej ulice - od križovatky pri cintoríne po križovatku na Zimnej ulici pri budove bývalej základnej školy. Ráta sa tiež s komplexnou opravou výtlkov na miestnych komunikáciách," priblížila Hradická. V oblasti odpadového hospodárstva plánuje mesto do konca roka uzatvoriť všetky stojiská na zber odpadov. Na sídlisku na Družstevnej ulici prebieha výstavba nového detského ihriska, ktoré by malo byť hotové do konca augusta.

"Podali sme žiadosti o získanie finančných prostriedkov, ktoré sú v procese odborného hodnotenia. Ide napríklad o výzvu SIEA (Slovenská inovačná a energeatická agentúra) na projekt zníženia energetickej náročnosti budovy materskej školy. Súčasťou zámeru je inštalácia fotovoltických panelov s rozpočtom viac ako 63.000 eur. V rámci výzvy Miestnej akčnej skupiny Tatry-Pieniny-LAG chceme zabezpečiť bezpečný priechod pre chodcov v Strážkach, v tomto prípade je rozpočet cez 36.000 eur," priblížila Hradická.

Cez výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR chce mesto získať takmer 124.000 eur aj na 2. etapu Komunitnej záhrady. Z Environmentálneho fondu chcú zakúpiť úžitkové vozidlo a na obnovu strechy meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ulici požiadali o zdroje z výzvy Ministerstva kultúry SR.

"Pracujeme tiež na príprave ďalších investícií, ako je rozšírenie kapacít Základnej školy M. R. Štefánika, zníženie energetickej náročnosti vybraných mestských budov, modernizácia budovy mestského úradu, či dobudovanie cyklochodníkov a s tým súvisiacej infraštruktúry a vybudovanie zariadenia pre seniorov," vymenovala Hradická. Spomínané zámery chce mesto financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR a programu Slovensko na roky 2021 - 2027.

Radnica okrem iného pracuje aj na menších investíciách, ako dobudovanie parkovacích miest na Družstevnej ulici pri cintoríne, úpravách chodníkov na ulici Krátkej i rekonštrukcii mosta na cyklochodníku pri "Limbe".
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov