Lesy SR plánujú zrekonštruovať lesnú cestu v katastri Tužiny
Lesy SR majú záujem zrekonštruovať lesnú cestu v hlavnej doline v katastri Tužiny (okres Prievidza). Investíciu odhadol štátny podnik na viac ako 1,84 milióna eur. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. 

06.07.2023 | Trenčiansky kraj | Autor: TASR

Foto: Ilustračný záber/TASR

Tužina 6. júla (TASR) -  Prestavbou strategickej dolinovej asfaltobetónovej lesnej odvoznej cesty sledujú Lesy SR zlepšenie technických podmienok na hospodárenie v okolitých lesných porastoch s jej celoročným využitím na odvoz dreva aj prepojením z vedľajších dolín v smere Gápel a Čičmany. Zlepšiť by sa podľa neho mali aj podmienky na hasenie lesných požiarov a mobilitu návštevníkov lesa. "Ročne sa odvezie dolinovou cestou približne 20.000 kubických metrov listnatého a ihličnatého dreva," priblížil štátny podnik. 


 Poškodenie krytu cesty podľa neho tvoria výtlky do hĺbky desiatich centimetrov, pozdĺžne koľaje hĺbky do šiestich centimetrov, mozaikové trhliny, znížená a zúžená krajnica. Predmetom rekonštrukcie bude i priečne usporiadanie vozovky. "Vyčistením a prebudovaním odvodňovacích zariadení s dostatočným prietokovým profilom sa zvýši prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť lesnej odvoznej cesty, odvodnením sa zvýši únosnosť podložia cesty," skonštatovali Lesy SR.
 

Náklady na rekonštrukciu odhadol podnik na 1.845.820,53 eur bez dane z pridanej hodnoty. Ako kritérium na výber víťaza verejnej súťaže určil najnižšiu ponúknutú cenu. Od uchádzačov požaduje aj zábezpeku vo výške 35.000 eur. Investíciu bude hradiť z vlastných zdrojov. 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov