Vo Veľkom Šariši pribudla nová cykloaleja za viac ako 719.000 eur

02.06.2023 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Cyklotrasa vo Veľkom Šariši. Archív TASR.

Veľký Šariš 2. júna (TASR) - Vo Veľkom Šariši pribudla nová cykloaleja. Jej trasa sa začína na Jarkovej ulici, vedie cez bývalý mlynský náhon a končí sa na Mlynskej ulici. Výstavbu 420,5 metra dlhého úseku v celkovej sume viac ako 719.000 eur bez DPH zrealizovala pre mesto Veľký Šariš spoločnosť Eurovia SK. Práce na jej výstavbe prebiehali od júna 2022. TASR o tom informovala PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Simona Tančáková.

Nová cykloaleja sa nachádza na mieste bývalého mlynského náhonu. Územie bolo podľa Tančákovej zanedbané a jeho údržba nebola pre zlý prístup možná. Stavebnou úpravou sa toto územie spriechodnilo a vznikol takzvaný vnútorný okruh mesta pre cyklistov a chodcov, ktorý bude slúžiť nielen na rekreačné účely, ale aj ako rýchla spojka do práce. Počas výstavby sa zachoval aj fragment mlynského náhonu, ktorý bude slúžiť na odvodnenie cyklotrasy a územia.

"Cyklotrasa má šírku tri metre a pozostáva zo spoločnej cestičky pre cyklistov a chodcov, pričom cyklisti a chodci sú navzájom oddelení deliacim pásom zo zelene v šírke jedného metra. Šírka chodníka v spoločnom priestore chodcov a cyklistov je jeden a pol metra a v miestach napojenia na ulicu Krátka majú ramená chodníka šírku dva a dva a pol metra. Pre orientáciu nevidiacich sa pred priechodom pre chodcov uložili varovné a vodiace pásy," povedala PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Simona Tančáková.

V rámci stavebných prác bola na začiatku trasy na Jarkovej ulici odstránená pôvodná oceľová lávka pre chodcov a umiestnená nová drevená lávka s oceľovým zábradlím. Zrealizovaná bola tiež doplnková cyklistická infraštruktúra, ktorú tvorí parkový mobiliár ako lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle či tienenie. Približne v strede cykloaleje bolo vybudované veľké odpočívadlo s prístupom z Krátkej ulice. Na trase bolo osadených aj 17 kusov nového verejného osvetlenia a vysadili sa nové stromy.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29