V Očovej začali stavať kanalizáciu 
Projekt realizujú spoločne so susednou obcou Zvolenská Slatina.

17.07.2018 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Poliak

V Očovej v okrese Zvolen začali koncom jari s realizáciou doposiaľ najväčšej investície v histórii obce. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v hodnote viac ako 9,88 milióna eur realizujú spoločným projektom so susednou obcou Zvolenská Slatina. Ukončenie investície a začatie prevádzky je naplánované na december 2020. 

Ako pre TASR uviedol starosta Očovej Ján Senko, v obci začali s projekčnými prácami už v roku 2007. "V tom čase bola podpísaná aj zmluva s Mikroregiónom Hučava – Zvolensko, prostredníctvom ktorého sa táto činnosť, vrátane zabezpečenia realizácie projektu, mala uskutočniť. V roku 2009 bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo životného prostredia SR, ktorá ale nebola schválená. Žiadosť bola podaná opätovne ešte v ten istý rok, na základe vyhodnotenia skončila ale druhá pod čiarou. V marci 2011 sa mikroregión opäť uchádzal o nenávratný finančný príspevok, opäť ale neúspešne," priblížil Senko. 

Na začiatku roka 2015 starosta po dohode so zástupcami mikroregiónu vstúpil do rokovania s vedením Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti (StVS) s požiadavkou, aby táto akcia bola zaradená do ich investičného plánu. "Po viacerých jednaniach sa to nakoniec podarilo a StVS túto akciu v prvej polovici roka 2015 zaradila do svojho investičného plánu," doplnil starosta.

StVS bola so svojou žiadosťou o NFP úspešná a v auguste 2017 bola medzi MŽP a StVS podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Stavbu realizujú súčasne štyri stavebné firmy. "Napojenie na kanalizáciu bude možné až po jej ukončení v celej obci a tlakových skúškach potrubia," dodal Senko.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

6. – 8. októbra - Biela noc

Košice

7. októbra - Otvorenie nového náučného chodníka v oblasti Brezovských Karpát

Prašník, Pustá Ves

8. októbra - Bardejovská burza starožitností a kuriozít 2023

Radničné námestie Bardejov