Zástupcovia miest hovorili o otvorenom vládnutí a podpore rozvoja

11.05.2023 | Banskobystrický kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Banská Bystrica 10. mája (TASR) - Téme ako otvorene vládnuť na miestnej úrovni a podporovať mestský rozvoj sa v stredu venovala interaktívna celoslovenská konferencia v Banskej Bystrici. Jej cieľom bolo priniesť takmer 50 účastníkom, zástupcom väčších či menších samospráv, informácie o aktuálnych prístupoch a iniciatívach v Európskej únii v oblasti dobrého spravovania. Hostiteľské mesto tiež prezentovalo skúsenosti z rozvoja miestnej iniciatívy otvoreného vládnutia OGP Local vo svojich podmienkach.

"Chceli sme viac zviditeľniť tému otvoreného vládnutia ako nového, inovačného prístupu v správe veci verejných, v ich manažmente, ktorý by mal podporovať inovatívny a udržateľný mestský rozvoj. Je to prístup, ktorý je založený na spolupráci v opozite s akýmisi autoritatívnymi prístupmi. Ide o dôležitú tému pre súčasnosť a budúcnosť, o ktorej sa nedostatočne hovorí aj na národnej úrovni," priblížila pre TASR koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie banskobystrického magistrátu Soňa Kariková.

Súčasťou programu boli odborné vstupy či panelové diskusie o možnostiach lepšej spolupráce, vymieňaní skúseností medzi mestami či ďalšími úrovňami verejnej správy a sektormi.

"Doterajšie skúsenosti z využívania princípov iniciatívy otvoreného vládnutia ukazujú, že sa oplatí rozvíjať kvalitný dialóg. Zároveň tiež mobilizovať spoluprácu všetkých aktérov dôležitých pre rozvoj územia, ktorými sú okrem samosprávy i štátna správa, akademické prostredie, podnikatelia, samotný občiansky sektor a obyvatelia územia," konštatovala Kariková.

Ako zdôraznila, udržateľný rozvoj územia sa vzhľadom na zhoršujúce sa finančné výhľady, zvyšujúci sa tlak na flexibilitu a výkonnosť miest, ako aj komplexný charakter výziev už ďalej nedá zabezpečovať len vnútornými kapacitami samosprávy bez širšej spolupráce s ďalšími územnými aktérmi.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. - 28. septembra - Dni Ukrajiny v Košiciach

mestský park

21. – 24. septembra - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Čičmany, kaštieľ

22. – 24. septembra - Vinobranie Pezinok

Tradičné oberačkové slávnosti s kultúrnym programom