Mesto Prešov chce zrekonštruovať Kino Scala

09.05.2023 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Prešov 9. mája (TASR) - Mesto Prešov chce zrekonštruovať Kino Scala. V uplynulých dňoch bola podpísaná zmluva medzi mestom a konateľmi spoločnosti, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní na vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Kina Scala. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Terézia Rácová.

Predmetom zákazky je zhotovenie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v stupni rozpracovanosti realizačného projektu, vrátane projektu interiéru, na vykonanie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu projektanta.

Prvým krokom v súvislosti s rekonštrukciou je podľa Rácovej získanie kvalitnej projektovej dokumentácie pre možnosť uchádzania sa o externé finančné prostriedky, a to prioritne z plánu obnovy, Programu Slovensko a iných dotačných schém. Realizácia projektovej dokumentácie je financovaná z vlastných zdrojov mesta, a to vo výške 133.500 eur bez DPH.

"Som veľmi rád, že sa nám podarilo posunúť tento dlhodobo obchádzaný projekt vpred a že sme mohli podpísať zmluvu na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu tohto objektu. Bude to viesť k získaniu stavebného povolenia a k čerpaniu európskych prostriedkov a ďalších rôznych fondov a dotácií, aby sme sa dopracovali k modernému a funkčnému kultúrnemu priestoru, ktorý bude reprezentovať mesto Prešov," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

"Kino Scala má vynikajúcu akustiku, centrálnu polohu a s kapacitou 550 miest je zaujímavých priestorom aj pre väčšie umelecké formáty, divadelné predstavenia a koncerty. Napriek aktuálnemu stavu sa v Kine Scala realizujú viaceré vypredané podujatia týždenne. Komplexnou rekonštrukciou dokážeme výrazne rozvíjať kultúrny potenciál tohto kultúrneho stánku a ponúkať kultúrne zážitky na úrovni 21. storočia pre divákov i účinkujúcich," doplnila riaditeľka Parku kultúry a oddychu v Prešove Barbora Rusiňáková.

Účelom projektovej dokumentácie je architektonicko - urbanistické riešenie prestavby a dostavby objektu za účelom vytvorenia multižánrového priestoru. Rovnako doplnenie priestoru javiska o divadelnú techniku, nové audio a svetelné riešenie a
technické zhodnotenie objektu.

Ako povedala Rácová, na základe zmluvy ateliér STOA architekti, s. r. o., zabezpečí do desiatich mesiacov od podpisu zmluvy projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie a projekt interiéru so všetkými povoľovacími procesmi. Následne sa vyhlási verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina