Mesto Handlová finančne podporí aktivity detí a mládeže

09.05.2023 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Ilustračné foto: Archív TASR.

Handlová 9. mája (TASR) - Samospráva Handlovej opäť finančne podporí aktivity deti a mládeže. Žiadosti o grant s návrhmi aktivít v rámci programu Hoď to tam! môžu záujemcovia zasielať radnici do 21. mája. Projekty mesto podporí sumou 1500 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

"Program je nástrojom participácie a aktivizácie mládeže na miestnej úrovni, podporuje nápady mladých ľudí a vytvára podmienky na ich realizáciu. Tematicky je zameraný na podporu aktivít a projektov v oblasti opätovnej socializácie detí zasiahnutých pandémiou COVID-19," pripomenula Paulínyová.

Vlani mesto finančne podporilo projekty sedenia pod vŕbou na Základnej škole Školská, futbalu na Novej Lehote, Hendicampu a bicyklovej dráhy na hornom konci.

O finančný príspevok sa môžu uchádzať žiacke školské rady, neformálne skupiny detí a mládeže, Detský a mládežnícky parlament mesta Handlová alebo občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a spolky pôsobiace na území mesta. "Projekty môžu byť z oblasti kultúry, športu, kvality života a ekológie alebo zvýšenia kvality trávenia voľného času," priblížila Paulínyová.

Dotáciu môže samospráva podľa nej poskytnúť na nájom priestorov, techniky a materiálu, náklady spojené s realizáciou projektu, honoráre výkonných umelcov, účinkujúcich, rozhodcov alebo na úhradu cestovných nákladov. Financie poskytne aj na prevádzkové náklady, odvoz a likvidáciu odpadu alebo kancelárske potreby.

O pridelení finančného príspevku bude rozhodovať komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou pri mestskom zastupiteľstve.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29