Vieska nad Žitavou: Kaštieľ v arboréte sa uchádza o titul Kultúrna pamiatka roka

20.03.2023 | Nitriansky kraj | Autor: TASR

Na snímke Arborétum Mlyňany. Archív TASR.

Vieska nad Žitavou 19. marca (TASR) – Kaštieľ vo Vieske nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce sa uchádza o ocenenie Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR, ktoré chce aj týmto spôsobom podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v úsilí o ich záchranu a obnovu. O prestížnu cenu sa môžu uchádzať pamiatky, ktoré boli obnovené či zreštaurované v rokoch 2021 a 2022.

História kaštieľa vo Vieske nad Žitavou je spätá so vznikom Arboréta Mlyňany. Jeho zakladateľ Štefan Ambrózy dal na svojich pozemkoch vybudovať neoklasicistický kaštieľ ako rodinné sídlo. Dvojpodlažná budova postavená podľa projektu Lörincza Balogha bola dokončená v roku 1894. V blízkosti kaštieľa vybudoval Ambrózy-Migazzi pôvodný 40-hektárový park a vytvoril prvú zbierku vždy zelených, prevažne cudzokrajných drevín v strednej Európe.

V roku 1946 prešlo Arborétum Mlyňany pod správu štátu a v roku 1953 sa stalo súčasťou Slovenskej akadémie vied (SAV). Od roku 1963 sú kaštieľ a pôvodný Ambrózyho park národnou kultúrnou pamiatkou. Prvá obnova pamiatky sa uskutočnila po pričlenení Arboréta Mlyňany k SAV, keď sa kaštieľ stal sídlom nového vedeckého pracoviska. V ďalších rokoch bola údržba objektu nedostatočná a nesystematická, čo sa podpísalo pod jeho zlý stavebnotechnický stav.

Prvá fáza obnovy sa začala v roku 2019 a financovala ju SAV, potvrdila akadémia. Počas nej bola zrekonštruovaná poškodená strecha.  Súčasťou tejto etapy bolo aj sfunkčnenie veľmi dômyselne vybudovaného systému zachytávania a odvodu zrážkových vôd zo strechy do tzv. Ambrózyho skalky. Následne boli obnovené okenné a dverné výplne plášťa budovy. Najnáročnejšou bola reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova omietok a plastickej výzdoby fasád. Obnova exteriéru zásadne zlepšila stav objektu a prinavrátila pamiatke pôvodný neoklasicistický vzhľad.

Kaštieľ bude podľa SAV po obnove naďalej administratívnym sídlom najväčšieho slovenského arboréta a čiastočne bude sprístupnený aj návštevníkom, ktorým bude k dispozícii stála expozícia venovaná zakladateľovi arboréta, knižnica a priestory na zážitkovo-vzdelávacie aktivity.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

2. júna - Župný trh vo Zvolene

Zvolen, Námestie SNP

3. júna - Huncútsky deň v skanzene

Svidník, skanzen SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry

4. júna - Detský Slanický ostrov umenia

Dobrodružná výprava za umením a zábavou Slanická Osada