Stav mostov vo vlastníctve NSK sa zhoršil

16.03.2023 | Nitriansky kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Nitra 16. marca (TASR) - Technický stav mostov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa neustále zhoršuje. Konštatuje sa to v správe, o ktorej budú rokovať krajskí poslanci na svojom zasadnutí 20. marca.

Správu vypracoval odbor dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK na základe prehliadok mostov v roku 2022. Podľa nej kraj vlastní na cestách II. a III. triedy celkovo 530 mostov. V stupni I., v ktorom sa nachádzajú mostné telesá v bezchybnom stave, je iba jeden. Oproti roku 2021 vlani klesol počet mostov vo veľmi dobrom stave z 12 na 11. Postupne sa znižuje aj počet mostov v dobrom stave. Kým v roku 2021 ich bolo 111, minulý rok ich bolo 92.

"Z vývoja za sledované obdobie vyplýva, že stavebno-technický stav mostov na cestách II. a III. triedy sa neustále zhoršuje a vzrastá počet mostov v stupňoch IV. uspokojivý, V. zlý, VI. veľmi zlý a VII. havarijný," konštatuje sa v správe.

Podľa Úradu NSK je celkový vývoj stavu mostov na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve kraja nepriaznivý. Mnohé z nich boli postavené v období po druhej svetovej vojne a niektoré sa blížia k hranici životnosti.

"Dôvodom zhoršenia stavebno-technického stavu mostov je neustále zvyšovanie dopravného zaťaženia a nedostatočná pozornosť venovaná ich pravidelnej údržbe a opravám. V dôsledku toho dochádza vplyvom dopravy i zatekania dažďových vôd do konštrukcie mosta k stálemu zhoršovaniu už evidovaných porúch," uviedol vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácií Jozef Balkó.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1. – 2. marca - Medzinárodný klobásový festival

zabíjačkové špeciality a gazdovský trh. Sládkovičovo

1. marca – piatok Čas veľkonočný

vernisáž výstavy Žilina, Makovického dom

3. marca - Zážitkové terárium ,

Interaktívna výstava tropického hmyzu Brezno, Meštiansky dom