Neriešený problém Devína je výstrahou, upozorňuje ZMOS a ÚMS
Kroky ministra Karasa vítajú.

14.03.2023 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Bratislava 14. marca (TASR) – Príklad dlhodobo neriešeného problému bratislavského Devína, ktorý je od roku 2005 v nútenej správe, je výstrahou a upozornením, že tieto problémy sú závažné a neodkladné. Zhodujú sa na tom Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únia miest Slovenska (ÚMS). Iniciatívu dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa, ktorý avizuje pracovnú skupinu pre platobne neschopné samosprávy, preto vítajú. Uviedli to pre TASR.

"Vzhľadom na aktuálne napätú situáciu v rozpočtoch miest a obcí sa nedá vylúčiť, že sa do nútenej správy dostane viac samospráv. Považujeme za správne venovať sa tomuto problému preventívne, aby bol štát pripravený na možný masívny nárast takýchto prípadov," skonštatovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

Únia zo strany štátu žiadnu snahu o riešenie problému Devína doteraz nezaregistrovala. Najviac podľa nej urobilo hlavné mesto, ktorému táto situácia nie je ľahostajná. Práve mesto v minulom volebnom období zriadilo pracovnú skupinu, ktorá sa Devínu venuje. Ešte koncom februára magistrát pre TASR deklaroval, že najlepším riešením situácie by bola zmena legislatívy zo strany štátu, teda Ministerstva financií SR.

"Podporujeme snahu Bratislavy o zmenu legislatívy. A to tak, aby nebolo možné v budúcnosti vytvoriť podmienky na zneužite samosprávy pre získanie osobného prospechu jednotlivcov alebo skupín," poznamenala Piršelová. Únia je pripravená zapojiť sa do pracovnej skupiny avizovanej šéfom rezortu spravodlivosti, ak do nej bude prizvaná.

ZMOS zdôrazňuje, že mestá a obce potrebujú výraznejšiu ekonomickú ochranu. Odôvodňuje to prijímaním opatrení "ako na bežiacom páse", ktoré samosprávam znižujú príjmy a presúvajú na ich plecia nové povinnosti bez finančného krytia. V prípade mestskej časti Devín sa podľa ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS Michala Kaliňáka ukázalo, že zadlženie paradoxne rástlo aj v čase, keď bol štát núteným správcom a evidentne nezvládol túto úlohu.

Združenie očakáva, že do pracovnej skupiny na ministerskej úrovni bude prizvané. "Pretože toto sa týka samosprávy ako takej a nie iba tej, ktorá počas ozdravného režimu nezvládla získanie ekonomickej kondície," podotkol Kaliňák.

Karas po stretnutí s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a starostkou Devína Janou Jakubkovič začiatkom týždňa oznámil, že má byť vytvorená pracovná skupina na ministerskej úrovni, ktorá má pripraviť legislatívny návrh na systémové nástroje riešenia problémov platobne neschopných samospráv. Týkať sa to má aj Devína. Spomína najmä nástroje insolvenčného práva, ktoré predpokladá aj ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.

 

Jakubkovič: Bez zásahu štátu či Bratislavy k zvráteniu situácie Devína nedôjde

 Bratislava 15. marca (TASR) - Bez zásahu štátu či hlavného mesta nedôjde k zvráteniu situácie, v ktorej sa bratislavský Devín nachádza, a jeho dlh bude ďalšie desaťročia len narastať. Pripomína to starostka Devína Jana Jakubkovič. Iniciatívu dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa, ktorý avizuje pracovnú skupinu pre platobne neschopné samosprávy vrátane Devína, víta. Uviedla to pre TASR.

"Ceníme si iniciatívu, ktorou je vyplnenie legislatívneho vákua, ktorým sa nastavia pravidlá pre situáciu, ktorá reálne vznikla. Už dnes platná legislatíva predpokladá zákonnú úpravu danej oblasti, ktorá je objektívne nedostatočná," povedala Jakubkovič.

Od iniciatívy v celospoločenskej rovine očakáva, že dôjde k úprave legislatívneho prostredia tak, aby boli dostatočne a riadne nastavené pravidlá aj pre oblasť samosprávy. Devínu to podľa starostky dáva reálnu nádej, že sa ťarchy minulosti, teda dlhy úročené do výšky 36 percent, vyriešia v súlade s platnou legislatívou. Poznamenala, že dlh samosprávy každoročne narastá o takmer tretinu jej rozpočtu, čo znamená, že sa prehlbuje a nútená správa neplní svoj účel.

"Doteraz sa nenašiel nikto, kto by sa situáciou reálne zaoberal a dospel ku končenému návrhu riešenia," poznamenala Jakubkovič, ktorá oceňuje "odvahu a vôľu" rezortu spravodlivosti začať riešiť dlhoročný problém. Je presvedčená, že spolu s ním i i hlavným mestom sú na správnej ceste nájsť riešenie. Prínosom bude podľa nej aj aktívna participácia Ministerstva financií SR.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. – 24. február - Krňačky Chopok

5. ročník o Veľkú cenu Jasnej Brezno

24. február - V jednom je sila

Stretnutie jednorodičov Bratislava, Staré lýceum

24. február - Majstri Pravnianskej doliny

Stretnutie remeselníkov Nedožery-Brezany