Dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory obce má po novom vyplácať HaZZ
J. Smolinský: Navrhovanými zmenami chcú postupne zlikvidovať DPO SR

08.03.2023 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Na snímke dobrovoľní hasiči z obce Plešivec (okres Rožňava v piatok 12. augusta 2022. FOTO TASR - Milan Kapusta.

Dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory obce má po novom vyplácať HaZZ

Na snímke dobrovoľní hasiči z obce Plešivec (okres Rožňava v piatok 12. augusta 2022. FOTO TASR - Milan Kapusta.

Bratislava 8. marca (TASR) - Dotácie z rozpočtu ministerstva vnútra pre dobrovoľné hasičské zbory obce by po novom nemala poskytovať Dobrovoľná požiarna ochrana (DPO) SR, ale Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Na HaZZ majú zároveň prejsť aj kompetencie rozhodovať o zaraďovaní obecných hasičských zborov do kategórií. Navrhuje sa tiež rozšírenie okruhu žiadateľov o poskytnutie dotácie o občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany pred požiarmi. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane pred požiarmi upravujúcou aj ďalšie zákony, ktorú v stredu schválila vláda.

"Vyplácanie každoročnej povinnej dotácie zo štátneho rozpočtu sa pretransformuje na možnosť jej poskytnutia na základe zverejnenej výzvy, čím sa poskytovanie dotácií zrovnoprávni pre všetky občianske združenia na úseku ochrany pred požiarmi," uviedol dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).

Po rokovaní vlády minister vysvetlil, že k zmenám v zákone viedli skúsenosti samotných obcí a DHZ a aplikačná prax. Úpravy by mali systém nielen zrovnoprávniť, ale aj zefektívniť. "V minulosti sme boli svedkom toho, že sa nakupovala technika pre rôzne DHZ, ktorá potom stála v garáži a nebola využitá," upozornil.

Po zmene v poskytovaní dotácií dôjde podľa rezortu k efektívnejšiemu prideľovaniu finančných prostriedkov, ktoré sú každoročne poskytované pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR na mzdové výdavky, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. "Tieto finančné prostriedky bude možné využiť napríklad na odbornú prípravu a preventívnovýchovnú činnosť členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a iných občianskych združení pôsobiacich v oblasti ochrany pred požiarmi," načrtol rezort v materiáli.

Názov "dobrovoľný hasičský zbor obce" by sa mal zmeniť na "obecný hasičský zbor". Členovia obecných hasičských zborov, ktoré zriaďujú obce, by mali vykonávať svoju činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.  V roku 2022 bolo do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov zaradených 1821 dobrovoľných hasičských zborov obcí rozdelených do príslušných kategórií.

J. Smolinský: Navrhovanými zmenami chcú postupne zlikvidovať DPO SR

Bratislava 8. marca (TASR) - Cieľom navrhovaných zmien v rámci novely zákona o ochrane pred požiarmi a o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR je postupná likvidácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR - jediného dobrovoľného združenia v oblasti ochrany pred požiarmi s celoštátnou pôsobnosťou. Pre TASR to uviedol prezident združenia Jozef Smolinský. Návrh, ktorý v stredu schválila vláda, podľa neho nezohľadňuje pripomienky, ktoré DPO SR vzniesla.

Jedným z dôvodov snahy o likvidáciu združenia je podľa Smolinského fakt, že dlhodobo poukazuje na nezrovnalosti v právnych predpisoch, najmä v súvislosti s právnou ochranou, sociálnym a úrazovým zabezpečením pri činnosti jej členov v rámci výkonu služby v dobrovoľných hasičských jednotkách obcí a miest. "Práve táto oblasť, ktorá ohrozuje bezpečnosť našich členov a ohrozuje ich rodiny v prípade úrazu, dopravnej nehody, poprípade aj smrteľného úrazu, nie je doteraz ošetrená žiadnym právnym predpisom a môže smerovať k zániku uvedených hasičských jednotiek," skonštatoval. Prekvapuje ho, že prioritou MV SR nie je práve súvislá tvorba právnych predpisov, na ktoré poukazujú.

Pod maskou "zrovnoprávnenia" všetkých združení v oblasti ochrany pred požiarmi sa podľa prezidenta DPO SR vyvíja tlak na ich odtrhnutie od možnosti štátnych dotácií. "DPO SR nie je proti snahe zrovnoprávnenia všetkých združení, ale je proti tomu, aby pod touto zámienkou došlo k netransparentnému prerozdeľovaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu, bez jasne stanovených pravidiel vo vzťahu k počtu členov a úlohám, ktoré plní uvedená organizácia v oblasti ochrany pred požiarmi," doplnil Smolinský.

Zdôraznil, že členovia DPO SR dobrovoľne, bez nároku na odmenu, na vlastné nebezpečie, vykonávajú činnosti v hasičských jednotkách, ale sa aktívne podieľajú aj pri výkone preventívnych úloh, čím prispievajú k zníženiu požiarovosti v SR.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava