Verejnosť môže pripomienkovať návrh zonácie NP Poloniny

19.01.2023 | Prešovský kraj | Autor: TASR

Na snímke Stužický prales. FOTO TASR - Jozef Ďurník.

Snina 19. januára (TASR) - Verejnosť môže pripomienkovať návrhy dokumentov, ktoré pripravovala Správa Národného parku (NP) Poloniny so sídlom v Stakčíne v okrese Snina. Obstaral ich rezort životného prostredia a týkajú sa zonácie NP Poloniny a programu starostlivosti. Správa NP Poloniny o tom informuje na svojej webstránke.

Ako uvádza Správa NP Poloniny, nejde o konečnú verziu dokumentov, je možné ich podľa potreby upravovať. Verejnosť sa na ňu môže obrátiť osobne, telefonicky alebo e-mailom na poloniny@nppoloniny.sk.

Pretože je dotknutý väčší počet vlastníkov pozemkov a ich pobyt nie je známy, je oznámenie doručené verejnou vyhláškou Okresného úradu Prešov. Je zverejnená na webstránke Správy NP Poloniny.

"Zároveň bol oznam o zámere doručený listom správcom dotknutých pozemkov a dotknutým obciam, ktoré ho majú možnosť pripomienkovať. Pripomienkovať obidva dokumenty môžu vlastníci, záujmové skupiny a verejnosť. Tí, ktorým nebol doručený list, ich môžu podať písomne do 29. januára 2023 na adresu Okresného úradu v Prešove," uvádza Správa NP Poloniny.

Návrhy dokumentov vrátane pripomienok budú prerokované do 30 dní na stretnutí za účasti všetkých, ktorí ich zaslali. Rezort životného prostredia po vyhodnotení a zapracovaní akceptovaných pripomienok následne predloží návrh zonácie do legislatívneho procesu.

Zonácia NP Poloniny je súčasťou dokončenia procesu tzv. reformy národných parkov. Od 1. apríla 2022 sa správa štátnych pozemkov vo štvrtom a piatom stupni ochrany s výmerou 8331 hektárov NP Poloniny presunula na Správu Národného parku Poloniny. Prechod správy ostatných pozemkov v území národného parku vo vlastníctve štátu v treťom, štvrtok a piatom stupni ochrany je podmienený zonáciou. Bude to znamenať dokončenie začatého a neukončeného procesu reformy.

"Zonácia umožní jednotne spravovať štátne pozemky v NP na to logicky primeranou organizáciou, správou NP. Týmto krokom bude umožnené výrazné systémové zlepšenie starostlivosti o prírodu. Zároveň cieľom reformy je rozvoj národných parkov a vyššia úroveň kvality života obyvateľov v dotknutých regiónoch," vysvetľuje Správa NP Poloniny.

Zonácia rieši zároveň ochranu lesov, ktoré patria do svetového dedičstva UNESCO, a teda ochranu územia medzinárodného významu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

Návrh zonácie ráta so zvýšením celkovej výmery NP z 29.805,05 hektára na 30.548,94 hektára. Výmera ochranného pásma NP bude znížená z 10.973,28 hektára na 10.755,45 hektára. V najvyššom piatom stupni ochrany bude 46,14 percenta NP, vo štvrtom 10,07 percenta a v treťom 43,79 percenta. Ochranné pásmo s druhým stupňom, v ktorom ležia obce, bude mať rozlohu 10.755.45 hektára.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava