Výstavbu mestských jaslí v Prievidzi dokončia v marci

19.01.2023 | Trenčiansky kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Prievidza 19. januára (TASR) - Prestavbu jedného z objektov Materskej školy (MŠ) na ulici A. Mišúta v Prievidzi na mestské jasle dokončia v marci. Do vybudovania zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov investuje samospráva viac ako 730.000 eur. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky Michaela Beňadiková.

"Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života obyvateľov mesta a lepšie začlenenie žien s deťmi do troch rokov na trh práce. Kapacita jaslí bude 20 detí," pripomenula primátorka Katarína Macháčková.

Stavebné úpravy súvisia s transformáciou objektu na jasle vrátane úprav, ktoré zabezpečia bezbariérovosť objektu. Rekonštrukcia zahŕňa zateplenie fasády a strechy objektu, výmenu okenných a dverných výplní otvorov, vnútorných zdravotechnických rozvodov a zariaďovacích predmetov, vykurovacích telies a rozvodov ústredného kúrenia, elektrických rozvodov, svietidiel, zásuvkovej inštalácie.

"Súčasťou prác bude aj montáž vzduchotechnických zariadení, realizácia nových povrchových úprav stien, stropov a podláh, prístavba kočikárne a nového únikového schodiska, rekonštrukcia existujúcej spevnenej plochy a chodníka okolo objektu, rekonštrukcia plochy ihriska, sadové úpravy a umiestnenie detských hracích prvkov," doplnila Beňadiková.

Náklady na vybudovanie detských jaslí sú zmluvne stanovené na 736.517,63 eura. Na realizáciu projektu získalo mesto nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 469.879,40 eura z Integrovaného regionálneho operačného programu.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1. – 2. marca - Medzinárodný klobásový festival

zabíjačkové špeciality a gazdovský trh. Sládkovičovo

1. marca – piatok Čas veľkonočný

vernisáž výstavy Žilina, Makovického dom

3. marca - Zážitkové terárium ,

Interaktívna výstava tropického hmyzu Brezno, Meštiansky dom