Mesto Poprad získalo dotácie na dva projekty v sociálnej oblasti

18.01.2023 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Ilustračné foto: Archív TASR.

Poprad 18. januára (TASR) - Mesto Poprad bolo úspešné v žiadosti o dotáciu na dva projekty v sociálnej oblasti. Informovala o tom samospráva s tým, že na rekonštrukciu a zateplenie nocľahárne na Levočskej ulici získali v Poprade nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 478.000 eur.

"Potrebné spolufinancovanie bude činiť viac ako 25.000 eur. Realizáciou tohto projektu sa vytvoria dôstojné podmienky na poskytovanie krízovej intervencie zameranej na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ľudí bez domova," uvádza mesto. Ďalším úspešným projektom je vybudovanie komunitného centra v mestskej časti Matejovce, kde získaný NFP je vo výške viac ako 488.000 eur a spolufinancovanie z rozpočtu samosprávy predstavuje takmer 26.000 eur. Vybudovanie tejto sociálnej infraštruktúry bude podľa radnice slúžiť na kvalitnejšiu prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva, pomôže pri ich sociálnom začleňovaní, vzdelávaní i využívaní voľnočasových aktivít.

"Podmienkou realizácie týchto projektov je úspešné verejné obstarávanie, ktoré plánujeme realizovať čo najskôr. Získané prostriedky sú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov z dobiehajúceho programového obdobia, preto obidva projekty musia byť zrealizované a ukončené do konca roku 2023," dodáva mesto.

Samospráva pod Tatrami získala finančné prostriedky aj na modernizáciu materiálno-technického vybavenia domu kultúry. Ide o výmenu a doplnenie svetelného parku a zvukovej techniky divadelnej sály, ako aj zvýšenie hygienických štandardov v celom objekte. K dispozícii na tento účel bude dotácia vo výške viac ako 184.000 eur.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

31. marca - Veľkonočné trhy Rožňava, Rožňava

Námestie baníkov

1. apríla - Zásadný víkend - 10.000 stromov

Bratislava, aleja vedúca k Jarovskej bažantnici

2. apríla – 50 rokov sídliska Petržalka

Bratislava, Námestie hraničiarov