Mesto levice zvyšuje poplatky za prenájom hrobového miesta

20.12.2022 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Ilustračné foto: Archív TASR.

Levice 20. decembra (TASR) – Po takmer 15 rokoch zvyšuje mesto Levice od nového roka poplatky za prenájom hrobového miesta. Zároveň sa zvyšujú aj poplatky za ostatné služby poskytované na cintorínoch, ako sú poplatky za obrad, za asistenciu pri exhumácii, za vstup do areálu cintorína. Tieto príjmy mesto následne vynakladá na údržbu zelene, chodníkov, mobiliáru na cintoríne, ako aj na čistenie areálu a na vývoz zmesového komunálneho odpadu, informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.

Od nového roku platí nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice Prevádzkový poriadok pohrebísk. Zmeny oproti predchádzajúcemu nastali v právach a povinnostiach mesta pri prevádzkovaní cintorínov, ale zmenili sa aj niektoré povinnosti pre firmy poskytujúce svoje služby na cintorínoch. Medzi takéto firmy patria pohrebné služby, kamenárske či stavebné firmy, ktoré zabezpečujú obnovu či budovanie náhrobných kameňov.

S tým súvisia aj povinnosti pre nájomcov hrobových miest, a to predovšetkým v zodpovednosti za údržbu hrobového miesta. Nájomca zodpovedá za prevedené práce, ktoré si objednal u kamenára či stavebníka, ale aj za ich porušenie, za nedodržanie rozmerov hrobu či nepovolené stavby.

Podľa Macákovej je v záujme mesta zachovať na cintoríne aj hroby staršie, esteticky hodnotné alebo hroby osobností mesta Levice. Starostlivosť o takéto hrobové miesta sa bude zabezpečovať aj prostredníctvom dobročinných organizácií.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava