Obyvatelia Partizánskeho budú za odvoz komunálneho odpadu platiť viac
Podnadpis článku...

19.12.2022 | Trenčiansky kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Partizánske 18. decembra (TASR) - Obyvatelia Partizánskeho budú za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v budúcom roku platiť viac. Navýšením poplatku o 22,48 percenta oproti tomuto roku samospráva reaguje na vyššie náklady, ktoré jej vznikajú za odpadové hospodárstvo. Novú sadzbu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.

Vyššie výdavky na nakladanie s odpadmi zaznamenala samospráva ešte za tento rok, a to o 3,7 percenta oproti pôvodne schválenej sadzbe vo všeobecne záväznom nariadení.

Navýšenie poplatku v budúcom roku samospráva odôvodnila zvýšením nákladov na zvoz komunálneho odpadu v priemere o 19 percent, zvýšením poplatku na skládkovanie o 26,34 percenta, ako i vyššími výdavkami na mzdové náklady v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a rastom minimálnej mzdy.

"Celkovo očakávame, že výdavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi pre občanov dosiahnu sumu 879.334,28 eura. Pri prepočte na počet obyvateľov navrhujeme výšku poplatku 0,1117 eura na obyvateľa a deň. Navýšenie oproti poplatku v roku 2022 je o 22,48 percenta, ročný poplatok na obyvateľa tak vychádza 40,77 eura," ozrejmil primátor Jozef Božik.

Prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková podotkla, že radnici sa poplatok za komunálny odpad počítal extrémne ťažko, a to vzhľadom na turbulentné časy i v súvislosti s nárastom cien. Pôvodne totiž pre avizovanú a neskôr posunutú legislatívnu povinnosť mechanickej úpravy zmesového odpadu počítala s ešte vyšším nárastom.

V rovnakom pomere ako pre obyvateľov samospráva zvýši aj poplatok za množstvový zber pre podnikateľov. O 25 percent viac ako v tomto roku budú platiť obyvatelia aj za drobný stavebný odpad.

Samospráva rovnako zjednotila zníženie alebo odpustenie poplatku pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta a osôb s právom užívať nehnuteľnosť, upravila sadzbu za dni, ktoré sa osoba nezdržiava v mieste bydliska  - úprava sadzby za dni, ktoré sa osoba nezdržiava v mieste bydliska z 0,0137 eura na 0,017 eura. Pristúpila tiež k zníženiu odpustenia poplatku poplatníkovi, ktorý nevyužíva nehnuteľnosť zo 100 na 50 percent a doplnila požiadavky predložiť doklady, ktoré preukážu, že v nehnuteľnosti nie je spotreba prevádzkových energií.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

31. marca - Veľkonočné trhy Rožňava, Rožňava

Námestie baníkov

1. apríla - Zásadný víkend - 10.000 stromov

Bratislava, aleja vedúca k Jarovskej bažantnici

2. apríla – 50 rokov sídliska Petržalka

Bratislava, Námestie hraničiarov