Vtedy: V Radošovciach založili JRD
Zábery z obdobia vytvárania roľníckych družstiev na Slovensku. 

13.07.2018 | Trnavský kraj | Autor: Z.Hausova

 

V sobotu 29. júna 1957 podpísalo prihlášky do JRD 30 roľníkov a v utorok 2. júla sa rozhodlo pre spoločné hospodárenie ďalších 10 malých a stredných roľníkov. Všetci, ktorí doteraz v Radošovciach podpísali prihlášku, začnú spoločne hospodáriť hneď po zbere úrody.

Po rozšírení členskej a pôdnej základne má JRD v Radošovciach vyše 700 hektárov pôdy a viac ako 100 členov. Na rozšírení členskej a pôdnej základne JRD v Radošovciach má zásluhu aj Miestny národný výbor, ktorý sa sústavne zaoberal problematikou družstva.

 

                         

FOTO: Na obrázku zľava Ján Volek - tajomník MNV v Radošovciach, Marek Kudláč - vedúci poľnej skupiny JRD a Pavol Kvaltin - predseda ONV zo Skalice nad prihláškami nových členov do JRD. Foto: 29. júna 1957

 

                        

FOTO Noví členovia JRD v Radošovciach Felix Polák (zľava), ktorý doteraz obhospodároval 5 ha pôdy a Klement Hojsík, ktorý dáva do družstva 9 ha pôdy, podpisujú členskú prihlášku. Foto: 29. júna 1957

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov