V Petrocheme Dubová sa začal dvojmesačný monitoring gudrónových jám

04.10.2022 | Banskobystrický kraj | Autor: TASR

Na snímke gudrónová jama so zníženou hladinou nádrže v Predajnej v okrese Brezno 18. augusta 2022. FOTO TASR - Ján Krošlák.

Nemecká 4. októbra (TASR) – V areáli bývalej rafinérie Petrochema Dubová v obci Nemecká v okrese Brezno sa od októbra začalo monitorovanie funkčnosti drenážnej steny gudrónových jám. Pre TASR to uviedol prednosta Okresného úradu (OÚ) Brezno Ondrej Filipiak.

Monitoring v areáli Petrochemy Dubová vykonáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) a trvať by mal dva mesiace. "V hľadaní riešenia mimoriadnej situácie sa pokračuje. Naďalej pokračujú rokovania s ministerstvami, najmä s Ministerstvom životného prostredia SR," dodal Filipiak.

Odborníci zo ŠGÚDŠ vykonali obhliadku bývalej rafinérie už počas júla, podľa prednostu OÚ Brezno sa preukázalo, že areál je silne znečistený ropnými látkami. V havarijnom stave je tiež hrádza pri odkalisku gudrónov, kde podľa Filipiaka dochádza k priesakom.

Problematická situácia v Nemeckej nastala začiatkom marca, keď spoločnosť PTCHEM z dôvodu nesolventnosti oznámila prerušenie prevádzky čistiarne odpadových vôd (ČOV) v areáli Petrochemy Dubová. ČOV čistí splaškové vody z miestnej časti Dubová, no zabezpečuje aj čistenie dažďovej vody z gudrónových jám, ktoré sa tu nachádzajú. V okrese Brezno platí od začiatku apríla mimoriadna situácia.

Rafinéria minerálnych olejov v obci Nemecká začala svoju činnosť v roku 1938 ako štátny podnik, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová. Pri spracovaní ropy vznikli v areáli rafinérie skládky odpadu nazývané gudrónové jamy. Okrem odkaliska v areáli podniku sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v katastri obce Predajná.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava