V Michalovciach sa začína jesenný zber odpadu

03.10.2022 | Košický kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Michalovce 3. októbra (TASR) – Jesenný zber odpadov bude v Michalovciach prebiehať v dvoch intervaloch. Zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa začína v pondelok a potrvá do 14. októbra. Zber objemného bioodpadu bude trvať od 17. do 28. októbra, informovalo mesto Michalovce.

Harmonogram zberu jesenného odpadu pripravili Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce. Objemný odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Ide napríklad o starý nábytok, koberce, sedačky či dvere. Jeho zber bude v ten istý deň ako v prípade komunálneho odpadu. V tento deň treba vyložiť objemný odpad do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru dvora alebo ku kontajnerom na komunálny odpad.

"Upozorňujeme však, že do objemného odpadu nepatria napríklad pneumatiky, stavebný odpad, bioodpad, chladničky, televízory a podobne. Takýto odpad nebude odobratý," oznámil mestský úrad.

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok ako rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, zvyšky pesticídov či obaly znečistené škodlivinami sa bude zberať priamo od domov taktiež v deň ako komunálny odpad.

Zber objemného bioodpadu bude v druhej polovici októbra. "Veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120-litrových nádob v lokalitách pri rodinných domoch, sa budú zberať v obvode v ten istý deň ako komunálny odpad. Aj tento odpad vykladajte do priestoru zeleného pásu pred vašim domom alebo do dostupného priestoru dvora," uviedlo mesto. Vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako osem centimetrov a dĺžku väčšiu ako tri metre.

Objemný odpad, elektroodpad, bioodpad či odpad z domácností s obsahom škodlivých látok môžu občania mesta celoročne bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch na Partizánskej a Lastomírskej ulici.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

25. november - Slávnostné otvorenie Vianočných trhov

Bratislava, Hlavné námestie

26. november - Dedinské driapačky

Nedožery-Brezany

27. november - Devínsky peceň

Súťaž o najchutnejší doma upečený chlieb, Devín