Namiesto škôlky na Narcisovej v Trnave má byť stacionár
Rodičia detí sú proti.

03.10.2022 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Ilustračné foto: Archív TASR.

Trnava 3. októbra (TASR) – Mesto Trnava ohlásilo zámer postaviť v areáli materskej školy (MŠ) na Narcisovej ulici zariadenie pre seniorov. S týmto cieľom ohlásilo postupný útlm predškolského zariadenia a rodičom detí ponúklo náhradné riešenie. Tí krok samosprávy odmietajú, poukazujú aj na slabú komunikáciu a nemožnosť svojím postojom proces ovplyvniť.

MŠ má v súčasnosti dve triedy s vyše 40 deťmi. Na nasledujúci školský rok sa už neplánuje zápis a činnosť by mala byť do februára 2024 ukončená. "O zámere mesto informovalo zamestnancov MŠ, rodičia boli oficiálne oboznámení až v septembri na rodičovskom združení. Nebol v danom čase už žiadny priestor na pripomienkovanie či diskusiu. Vedeniu mesta sme dali viacero alternatívnych návrhov, všetky boli okamžite zamietnuté," napísali vo svojom stanovisku, ktoré TASR poskytla ich zástupkyňa Petra Suchá.

Otázka sa prerokúvala v júni aj na výbore miestnej časti, ale podľa rodičov neboli prizvaní. Tak sa rozhodli reagovať na kroky mesta petíciou. "Názor občanov vedenie mesta vytrvalo ignoruje, obhajuje nedostatočnými argumentmi a naďalej si realizuje svoju politiku, 'ak si niečo zaumienim, presadím to za každú cenu'," napísali v stanovisku rodičia.

Mesto Trnava musí podľa viceprimátorky Evy Nemčovskej zohľadniť fakt starnutia populácie a pripraviť sa naň. Na stacionár pre seniorov sa chce uchádzať o prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR či ďalších zdrojov. "Na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné právoplatné stavebné povolenie a realizačná projektová dokumentácia. Pre úspešné čerpanie bolo nutné umiestniť výstavbu priamo v meste a neizolovať zariadenie na okraj. Integrácia seniorov a dostupnosť poskytovanej služby je v týchto prípadoch veľmi dôležitá. Nemenej dôležitá bola aj blízkosť fakultnej nemocnice. Z týchto dôvodov bola vybraná lokalita na Narcisovej ulici," uviedla Nemčovská. Ak by aj mesto nebolo úspešné v čerpaní, bude na výstavbu sociálneho zariadenia projektovo pripravené a bude mať možnosť rozhodnúť o zaradení tejto investície do rozpočtu v ďalších rokoch.

Pracovné stretnutie s vedením MŠ bolo v polovici mája. Zámer v MČ predstavili na konci júna. "Diskusia bola rozsiahla. Poslanci vyjadrili nesúhlas a žiadali o prehodnotenie a výber inej lokality," konštatovala Nemčovská. Po zohľadnení možností rozširovania kapacít MŠ, vlastníctva pozemkov v majetku mesta, dlhodobých investičných zámerov a územného plánu však mesto predsa len pristúpilo k výberu lokality na Narcisovej ulici a 19. septembra zverejnilo verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu. "Uvedomujeme si, že každú zmenu ľudia vnímajú rôzne, ale na základe dát a faktov je toto rozhodnutie potrebné a správne," dodala viceprimátorka.Rodičom detí bude po vzájomnej komunikácii, ako doplnila, ponúknutá iná MŠ s ohľadom na dostupnosť z miesta bydliska aj vzájomné vzťahy v detskom kolektíve.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

24. – 26. mája - Svätourbanské zoborské slávnosti

Nitra, priestranstvo pri penzióne Artin

24. – 26. mája - Šaffova ostroha

prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Dlhé Klčovo

25. – 26. mája - Rytiersky festival Rotenstein

Častá, hrad Červený Kameň