Tradície v Dolných Lovčiciach zachovávajú Horníkovci i Drgoňovci 
Horníkovci sú keramikári a Drgoňovci vyrábajú predmety zo slamy.

01.07.2018 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Ak sa hovorí v Dolných Lovčiciach pri Trnave o uchovávaní ľudových tradícií, vyvstanú v mysli vari každému z obce dve priezviská – Horník a Drgoň. Obe rodiny už niekoľko desaťročí propagujú tradičné remeslá a svojimi výrobkami tešia ľudí. Horníkovci sú keramikári a Drgoňovci vyrábajú predmety zo slamy. 

S keramikou sa zasnúbil Michal Horník starší (1938), ktorého profesijné kroky viedli do modranskej Majoliky. Jeho doménou bola výroba menších suvenírových predmetov a tanierov, manželka Mária bola zase maliarkou keramiky. Po práci v Modre vyrábali keramiku aj doma. Od rodičov tradíciu prebral Michal Horník mladší, ktorý robí úžitkové a spomienkové keramické predmety vo svojej dielni v Dolných Lovčiciach a reprezentuje obec i Slovensko na výstavách a podujatiach doma aj v zahraničí. V jeho ponuke nechýba ani dominanta rodnej obce - zvonica. 

Slama zase učarovala Františkovi Drgoňovi staršiemu (1939-2015), ktorý sa postupne vlastným úsilím a zanietenosťou vypracoval na špičkového majstra. Zo slamy vyrábal všetko, čo sa z nej vyrobiť dalo - ozdobné i úžitkové predmety. A stalo sa to, čo sa stať malo, čoskoro sa k otcovi pridal aj syn František, ktorého teraz vidno na rôznych podujatiach, ako nielen prezentuje, ale aj zaúča záujemcov do práce so slamou. Neraz pri ňom vidieť aj najmladšieho z rodu – vnuka Františka. Trnavský samosprávny kraj ocenil zástupcov oboch rodín medailami za prínos o zachovávanie kultúrneho dedičstva. 

Voľný čas vedia obyvatelia Dolných Lovčíc však tráviť rôzne. Obec pre nich pripravuje počas roka viacero spoločenských podujatí ako stretnutia so seniormi, vianočné trhy, ktoré ale, ako povedal pre TASR starosta František Juriš, kombinujú aj s mikulášskou tradíciou a trhom s výrobkami ľudových remesiel. "Podujatie dostalo názov More je z kvapiek. V zimných mesiacoch robievame aj obecnú zabíjačku a predávame výrobky," uviedol.

Občianske združenie SPLN, ktoré zastrešuje mladšiu generáciu, sa pred časom obci ponúklo, že pripraví oslavy Medzinárodného dňa detí. Urobilo ich aj tento rok, 2. júna sa najmenší mohli na ihrisku dosýta zabaviť i zasúťažiť si. A miestne poľovnícke združenie Lipa už tradične takisto v júni organizuje výstavu trofejí a k tomu vždy pozýva obyvateľov obce aj na dobrý poľovnícky guláš. "Obec miestne združenia podporuje, ako umožní rozpočet, aby spoločenský život neutíchal," konštatoval starosta. Financie dostávajú futbalisti TJ Družstevník, klub seniorov i ďalší, ktorí si zažiadajú dotáciu na činnosť.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina