Vrcholí séria podujatí pri príležitosti 50. výročia vzniku Múzea Solivar

29.09.2022 | Prešovský kraj | Autor: TASR

Na snímke budova múzea v Soliare. Archív TASR.

Prešov 29. septembra (TASR) - Konferenciou na tému "Tradície soľného baníctva v karpatskom oblúku" vrcholí vo štvrtok a v piatok 30. septembra séria podujatí organizovaných pri príležitosti 50. výročia založenia Múzea Solivar v Prešove. Koná sa v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky Sklad soli, pričom počas prvého dňa sú príspevky zamerané na "starý Solivar" s dôrazom na dejiny ťažby soli i tejto lokality, ako aj na historickú úlohu jej významných predstaviteľov. Informoval o tom riaditeľ múzea Marek Duchoň.

Druhý deň medzinárodnej konferencie ponúkne odborné prednášky cielené na predmetné územie z hľadiska geologického a geografického. "Opomenuté neostanú ani aktuálne problémy múzeí uchovávajúcich banské dedičstvo, týkajúce sa edukačných aktivít, medzinárodných partnerstiev i ochrany takýchto historických objektov," doplnil riaditeľ.

Z obsahového hľadiska medzinárodná konferencia prepojí slovenskú i poľskú odbornú obec nazerajúcu na problematiku soľného baníctva z viacerých uhlov pohľadu. Na konferencii aktívne vystúpia pracovníci pôsobiaci v slovenských pamäťových, vedeckých a vzdelávacích inštitúciách. Pridanou hodnotou budú podľa Duchoňa prezentácie zástupcov zo susedného Poľska – Múzea Źup Krakowskich Wieliczka.

Riaditeľ dodáva, že 400 rokov ťažby a na ňu sa viažucich 50 rokov múzea, predstavujú kľúčové momenty solivarských "soľných" dejín. "V tomto roku si Slovenské technické múzeum (STM) pripomína niekoľko významných výročí. Jedným z nich je aj 50 rokov od založenia Múzea Solivar v Prešove. Primárnym cieľom medzinárodnej konferencie je prezentovať nielen históriu a tradíciu soľného baníctva na Slovensku, ale aj ďalších krajín Karpatského oblúka, a tým vytvoriť odborné diskusné fórum určené na výmenu poznatkov, skúseností a zdieľanie inšpirácií," dodáva Duchoň.

STM - Múzeum Solivar v Prešove patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na území Slovenska. Je jediným zachovaným nadzemným komplexom technicko-technologických ako aj historických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky. K objektom historického solivaru patrí najmä šachta Leopold s unikátnym Gápľom, zásobníky soľanky Četerne, Varňa František s panvami a Sklad soli.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov