Študenti odboru pivovarník a sladovník získavajú prax v Pivovare Šariš

20.09.2022 | Prešovský kraj | Autor: TASR

Na snímke areál Pivovaru Šariš. Veľký Šariš 10. augusta 2021. FOTO TASR - Milan Kapusta.

Prešov 20. septembra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove vychováva novú generáciu sladovníkov. Študenti odboru pivovarník a sladovník sa už od prvého ročníka stali súčasťou procesov výroby piva v Pivovare Šariš vo Veľkom Šariši. Tento rok nastúpili do prvého ročníka štyria študenti.

"Certifikovaní zamestnanci svojich nasledovníkov vzdelávajú priamo za bránami pivovaru a žiaci vďaka nim získavajú neoceniteľné vedomosti a zručnosti uvedomujúc si jedinečnosť svojho odboru," uviedla riaditeľka (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove Andrea Klačeková.

Pivovarník a sladovník je trojročný študijný odbor s možnosťou nadstavby, kde absolventi k výučnému listu získajú aj maturitu. Výhodou podľa riaditeľky je, že všetci dualisti majú v prípade záujmu veľkú šancu získať pracovné miesto ihneď po ukončení štúdia.

Počet žiakov sa v jednotlivých ročníkoch mierne líši. Tento školský rok nastúpili do prvého ročníka štyria noví študenti. Budúci pivovarníci a sladovníci v rámci štúdia získajú vedomosti, ale najmä zručnosti a skúsenosti vo výrobe sladu, sladiny, mladiny, kvasných procesov, filtrácie či stáčania produktu. Väčšinu času strávia v pivovare na praktickom vyučovaní, kde je nová učebňa s potrebným vybavením.

"Uvedomujeme si, že je podstatné prepojiť teóriu s praxou, a tiež hlbšie poznať súvislosti a dosahy rozhodnutí. Je preto pre nás veľmi dôležité vychovať ďalšiu generáciu pivovarníkov a sladovníkov. Duálne vzdelávanie nám dáva možnosť pripraviť odborníkov už na strednej škole, vtiahnuť ich do procesu a poskytnúť im reálnu skúsenosť," ozrejmil Radoslav Jánošík, zodpovedný za oblasť ľudských zdrojov v pivovare.

Priame ročné náklady pivovaru na duálne vzdelávanie sa pohybujú okolo 45.000 eur. Aktuálne odovzdáva študentom svoje skúsenosti 29 inštruktorov. Zamestnanci pracujú na zmeny a žiaci absolvujú prax postupne na každom oddelení.

Absolvent duálneho vzdelávania v roku 2022 Henrich Kovaľ je v súčasnosti operátorom filtrácie v Pivovare Šariš. "Odbor pivovarník a sladovník je vcelku zaujímavý a komplexný, preto ma zaujal. V mojom odbore sa chcem ďalej zdokonaľovať," povedal Kovaľ.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. október - Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji

9. október - Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Liptove

Pribylina, Múzeum liptovskej dedin

9. október - Michalovská šarkaniáda

Zemplínska šírava, pláž pri Thermalpark