TSK chce začať s výstavbou cyklotrasy na hornej Nitre, vyhlásil súťaž

19.09.2022 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Ilustračné foto: Archív TASR.

Partizánske 19. septembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce začať s výstavbou prvého úseku cyklistickej trasy, ktorá bude spájať mestá na hornej Nitre. Dodávateľa prác za viac ako 1,25 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) hľadá cez verejnú súťaž.

Cyklotrasa v dĺžke 4,62 kilometra spojí Partizánske a jeho mestskú časť Šimonovany, mala by byť spoločným chodníkom pre cyklistov i chodcov a úplne oddelená od motorovej dopravy, spresnila krajská samospráva vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Náklady na výstavbu cyklistickej trasy odhadol TSK na 1.253.000,50 eura bez DPH, ako kritérium na výber víťaza súťaže určil najnižšiu ponúknutú cenu a lehotu výstavby. Od uchádzačov požaduje i zloženie zábezpeky vo výške 25.000 eur.

Cyklistický chodník bude spájať významné pamiatky obuvníckeho mesta a viesť má popri korune hrádze rieky Nitra. Samospráva Partizánskeho mala investíciu pôvodne realizovať v rámci cezhraničného projektu, Valašské Meziříčí však pre finančnú náročnosť svojho zámeru od realizácie ustúpilo. Mesto sa neskôr dohodlo s krajskou samosprávou, že projekt zabezpečí TSK.

Projekt pod názvom Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske - Šimonovany bude krajská samospráva financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu. Na výstavbu jej riadiaci orgán schválil nenávratný finančný príspevok vo výške 1.029.372,40 eura.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. október - Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji

9. október - Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Liptove

Pribylina, Múzeum liptovskej dedin

9. október - Michalovská šarkaniáda

Zemplínska šírava, pláž pri Thermalpark