Mesto Bratislava dosiahlo v hospodárení prebytok 12 mil. eur
Poslanci zatiaľ záverečný účet neschválili.

30.06.2018 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Hlavné mesto dosiahlo vo svojom hospodárení v minulom roku prebytok 12 miliónov eur. Tieto financie však zatiaľ nemôže využiť. Mestské zastupiteľstvo totiž vo štvrtok (28.6.) neschválilo záverečný účet hlavného mesta za rok 2017. Poslanec Radoslav Olekšák, ktorý hlasoval za schválenie, upozorňuje, že ak by záverečný účet nebol schválený ani v septembri, Bratislava nebude môcť čerpať eurofondy.

Neschválenie záverečného účtu podľa mestského kontrolóra Petra Šinályho znamená, že prebytok nie je zatiaľ použiteľný. "S tými číslami sa nedá nakladať a s najväčšou pravdepodobnosťou to primátor na najbližšie možné rokovanie zastupiteľstva predloží na opätovné prerokovanie s požiadavkou, aby bol záverečný účet schválený," skonštatoval pre TASR kontrolór. Zákon totiž podľa neho jasne definuje, že záverečný účet môže byť schválený buď bez výhrad, tak ako je predložený, alebo s výhradami.

"Naposledy si pamätám v roku 2014 sa možno dvakrát po sebe neschválil záverečný účet. Na Slovensku od kolegov kontrolórov však ani nepoznám také prípady, že by sa neschválil, je to zriedkavé," podotkol Šinály.

Námestník primátora Bratislavy Milan Černý tvrdí, že zákon neumožňuje mestu mať neschválený záverečný účet. "Býva to obligatórna záležitosť. V tomto prípade si myslím, že poslanci nedozreli všetkých dôsledkov svojho konania a privodili si sami škodu i svojim mestským častiam," skonštatoval. Financie z prebytku podľa jeho slov boli totiž určené aj pre mestské časti. "K tomuto bodu sa určite vrátime a je aj v záujme poslancov, aby bol záverečný účet schválený," uviedol Černý.

Starostka bratislavskej Karlovej Vsi a mestská poslankyňa Dana Čahojová argumentuje, že záverečný účet nebol riadne prerokovaný tak, ako mal byť a ako sa to deje v mestských častiach. "Zastupiteľstvo hlavného mesta už dlhší čas nefunguje tak ako má, vládne tu anarchia. Primátor sa nevhodne správa k poslancom, nedovolí im diskutovať, keď chcú. To, že nebol riadne prerokovaný záverečný účet hlavného mesta, je hanba a vizitka práce pána primátora," povedala s tým, že primátor sa v tom čase ani nenachádzal v rokovacej sále zastupiteľstva.

Poslanec a člen mestskej finančnej komisie Radoslav Olekšák však tvrdí, že hospodárenie mesta v minulom roku bolo kladné, preto nevidel dôvod hlasovať proti. Čo s aktuálnym stavom, je podľa neho otázka na legislatívcov, lebo záverečný účet mal byť schválený do konca júna s výhradami, alebo bez výhrad. "Neviem, či zákon pozná také niečo, že sa záverečný účet neschváli. Ak by záverečný účet nebol schválený ani v septembri, tak Bratislava nebude môcť čerpať eurofondy, lebo nemá schválené hospodárenie. Prebytok 12 miliónov eur momentálne zostal vo vzduchu," poznamenal.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov