Generálna obnova Michalskej veže prihliada na jej barokovú podobu

pred 4 dňami | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Na snímke pohľad na Michalskú ulicu v Bratislave 21. decembra 2020. FOTO TASR - Dano Veselský.

Bratislava 4. augusta (TASR) – Generálna obnova Michalskej veže pokračuje, pri obnove vonkajších i vnútorných priestorov sa prihliada na jej pôvodnú barokovú podobu, ktorú získala prestavbou v roku 1758. V súčasnosti sú napríklad obnovované a dopĺňané exteriérové prvky, ktoré boli z veže odstránené v 20. storočí. Práce na vonkajších častiach fasády budú ukončené na jeseň.

Súčasne pokračuje aj reštaurovanie sochy sv. Michala Archanjela či príprava nového obsahu časovej schránky. "Dochádza k rekonštrukcii štukovej výzdoby, výmene okien za typologicky podobné barokovým, obnove ciferníkov hodín. Fasáda získa farebnosť stabilizovaného vápna, ktorá sa najviac približuje pôvodnej farebnosti z 18. storočia," približuje Peter Hudák zo spoločnosti PAMARCH, ktorá obnovu realizuje. Dôjsť by malo tiež napríklad k pozláteniu charakteristických prvkov na helmici.

Prebieha tiež minuciózna oprava krovu, pričom sa každý prvok krovu špeciálne posudzuje, či a do akej miery bude ešte únosný, či ho treba vymeniť alebo spevniť. Zachované by malo byť tiež kované zábradlie z 19. storočia na vyhliadkovej terase. Súčasťou rekonštrukcie bude aj obnova zvonov a vnútorných priestorov vrátane omietok či podláh.

Michalská veža prešla od 50. rokov 20. storočia výraznými prestavbami, ktorých cieľom bolo, podľa dobovej metodiky obnovy, posilniť stredoveký charakter veže ako súčasti mestského opevnenia. Súviselo s tým napríklad odkrytie stredovekého muriva na nárožiach. Z veže tak boli odstránené aj mnohé dekoratívne prvky, ktoré prístup nepovažoval za hodné zachovania. Tieto zásahy však veži nevrátili stredovekú podobu, ale tvaroslovie, aké nikdy v histórii nemala.

Súčasný prístup k rekonštrukcii pamiatky sa snaží zachovať čo najviac hodnotných historických vrstiev a zároveň vrátiť veži ucelený historický vzhľad. Pokračuje tiež reštaurovanie sochy sv. Michala Archanjela z polovice 18. storočia, pripravuje sa tiež nový obsah časovej schránky z roku 1758. Tá bude opäť umiestnená priamo v soche a spolu s ňou vrátená na vrchol veže. S ukončením rekonštrukčných prác sa počíta v 1. polroku 2023. Následne je naplánovaná dočasná expozícia o obnove veže i nová stála expozícia Michalskej veže. S rekonštrukciou začali vlani v lete, trvať by mala 18 mesiacov.

Celkový rozpočet je viac ako 1,34 milióna eur, z čoho 579.500 eur predstavuje dotácia Ministerstva kultúry SR, zvyšok financuje hlavné mesto. Michalská veža je najzachovanejšou časťou mestského opevnenia a patrí medzi tri najnavštevovanejšie lokality pod správou Múzea mesta Bratislavy. Slúžila ako jedna zo štyroch brán do mesta, spolu s Laurinskou, Rybárskou a Vydrickou. Slúžila aj ako požiarna strážnica. Vežu začali stavať v druhej polovici 13. storočia. Správcom je od roku 1962 Múzeum mesta Bratislavy (MMB).

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. - 13. august- Festival Hraného amatérskeho humoru - HAH 2022

32. ročník multižánrového festivalu. Dolná Strehová

13. august - Deň obce Kamenica

Kamenica, okres Sabinov

14. august - Ľanová nedeľa

Martin, Múzeum slovenskej dediny