Obce upozorňujú na nedostatok vody v Domaši
Podľa SVP situácia nie je mimoriadna.

26.07.2022 | Prešovský kraj | Autor: TASR

Na snímke rekreačné stredisko Domaša Dobrá. Archív TASR.

Kvakovce 26. júla (TASR) - Obce v okolí Domaše upozorňujú na nedostatok vody vo vodnej nádrži, podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) nejde o mimoriadnu situáciu. Dôvodom poklesu hladín vodných tokov a nádrží je podľa hovorcu SVP Mariána Bocáka aktuálne suché obdobie nie len na Slovensku, ale v celej Európe. Uviedol to v reakcii na kampaň, ktorú samosprávy spustili a upozornil, že hladina riek je v prípade sucha prirodzene nižšia.

"Sú rieky, ktoré sú počas sucha úplne prázdne. Tam, kde sa na vodných tokoch nachádzajú vodné stavby, je ich hladinu pod nimi možné regulovať, a to v zmysle zákonom stanoveného manipulačného poriadku (MP). Inak povedané, vodné stavby slúžia prioritne, okrem protipovodňovej ochrany, na akumulovanie vody v čase prebytku a dotovaní vodných tokov pod nimi v čase nedostatku tak, aby bol zachovaný život v rieke a potreby užívateľov - priemysel, čističky odpadových vôd a podobne," objasnil hovorca s tým, že rekreácia je v tomto prípade na poslednom mieste.

SVP podľa neho vníma záujem turizmu, podporuje rozvoj regiónov a hľadá riešenia na zlepšenie situácie s nedostatkom vody v Domaši. MP schvaľuje okresný úrad (OÚ). V prípade Veľkej Domaše SVP ešte v roku 2019 podal na základe pozorovaní vypracovaný návrh nového MP, v ktorom bol zohľadnený znížený odtok z nádrže. Po pripomienkach užívateľov pod vodnou stavbou ho však OÚ zamietol, resp. pozastavil s tým, že je potrebné vypracovať štúdiu, ktorá by potvrdila návrh SVP.

V odvolacom konaní užívatelia vodnej stavby z okolia Domaše podali podnet na prokuratúru, aby bol zohľadnený návrh SVP. "Tá spis vrátila OÚ, čo znamená, že súhlasila s OÚ. Po tejto skutočnosti sme vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa štúdie. Tá je v súčasnosti v realizácii a jej závery budú zrejmé pravdepodobne do konca leta," objasnil hovorca s tým, že štúdia bude súčasťou opakovaného podania návrhu na nový MP vodnej stavby a bude zohľadňovať aktuálny stav a potreby.

Bocák dodal, že v súčasnosti je nádrž naplnená na 52 percent zásobného objemu, čo je v zákonom stanovenom rozpätí medzi minimálnou hladinou 146,20 a maximálnou na úrovni 162 metrov nad morom. Na nedostatok vody v Domaši sa sťažujú najmä samosprávy v jej okolí. Obce Bžany, Turany nad Ondavou, Nová Kelča, Holčíkovce, Kvakovce, Malá Domaša a Slovenská Kajňa v tejto súvislosti spustili informačnú kampaň ohľadom manipulácie s vodou v Domaši.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. - 28. septembra - Dni Ukrajiny v Košiciach

mestský park

21. – 24. septembra - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Čičmany, kaštieľ

22. – 24. septembra - Vinobranie Pezinok

Tradičné oberačkové slávnosti s kultúrnym programom