V Piešťanoch počas prázdnin obnovujú školské objekty

18.07.2022 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Ilustračné foto. Archív TASR.

Piešťany 18. júla (TASR) - Mesto Piešťany má v pláne počas letných prázdnin investovať do modernizácie svojich škôl takmer 640.000 eur. Práce sa dotknú školských objektov na troch základných a jednej materskej škole. Informoval o tom referent pre komunikáciu mestského úradu Martin Ričány. Na základných školách (ZŠ) na Mojmírovej a Holubyho ulici od začiatku letných prázdnin realizujú stavebné práce vo vybraných triedach.

"Na obnovu, modernizáciu a vybavenie odborných učební v ZŠ na Mojmírovej ulici sme získali nenávratný finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 123.761 eur. Výška spoluúčasti je 6188 eur. Ide o modernizáciu učební biochémie, polytechniky, jazykových učební a knižnice," uviedol.

Pre ZŠ na Holubyho ulici získalo mesto na modernizáciu a vybavenie učebne biológie, chémie, počítačovej triedy, knižnice a polytechniky nenávratný finančný príspevok z rovnakého zdroja 174.886 eur so spolufinancovaním 8744 eur. Učebne dostanú nový špecializovaný školský a laboratórny nábytok so zodpovedajúcimi učebnými pomôckami, výpočtovú techniku a do školských knižníc pribudne nový knižničný fond.

Na Holubyho súčasne realizujú za 34.000 eur obnovu viacúčelového ihriska spočívajúcu vo výmene pôvodnej trávnatej plochy, oplotenia, mantinelov a ochrannej siete. Mesto vyčlenilo ďalších 219.000 eur na modernizáciu budovy ZŠ na Ulici F. E. Scherera, kde naplánovalo výmenu 59 plastových okien, a príde aj na obnovu umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov v MŠ na Staničnej ulici za 85.000 eur.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

2. júna - Župný trh vo Zvolene

Zvolen, Námestie SNP

3. júna - Huncútsky deň v skanzene

Svidník, skanzen SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry

4. júna - Detský Slanický ostrov umenia

Dobrodružná výprava za umením a zábavou Slanická Osada