Huncovce plánujú vybudovať novú IBV, musia však zvýšiť kapacitu čistiarne

14.07.2022 | Prešovský kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Huncovce 13. júla (TASR) – Obec Huncovce neďaleko Kežmarku plánuje zrealizovať nový projekt individuálnej bytovej výstavby (IBV). Na to však potrebuje zvýšiť kapacitu tamojšej čistiarne odpadových vôd (ČOV). Na výstavbu pôjde podľa zmluvy so zhotoviteľom 355.000 eur, obec sa v tomto prípade uchádza o zdroje z envirofondu.

Starosta obce Peter Majerčák pre TASR uviedol, že v lokalite "Za školou" by malo stáť viac ako 80 domov a ďalšie objekty na celkovej ploche približne 92.000 štvorcových metrov. Súčasťou vizualizácie je napríklad bytový dom, polyfunkčné objekty určené na šport či rekreáciu, ihriská, tiež zeleň a parkovacie plochy. "Pôjde o obecnú IBV a vo fáze územného konania je jednou z nutných podmienok aj rozšírenie kapacity existujúcej ČOV," vysvetlil Majerčák.

Obec chce následne v lokalite zrealizovať všetky inžinierske siete vrátane komunikácií a rozparcelované pozemky následne predávať záujemcom. V rámci projektu II. etapy ČOV sa celkovo vybuduje sedem stavebných objektov vrátane novej prevádzkovej budovy, nádrží či prepojovacieho potrubia a ráta sa tiež s novou strojno-technickou časťou.

"Vzhľadom na harmonogram prác a preinvestované zdroje sme zhruba v tretine projektu. Nádrže sú už hotové, prevádzková budova je dokončená na približne 50 percent," priblížil starosta, ktorý odhaduje, že práce by mali byť ukončené na prelome augusta a septembra. Obec má približne 3100 obyvateľov, z toho asi 65 percent je napojených na verejnú kanalizáciu.

Ďalšiu kanalizačnú sieť a pripojenia nie je možné vybudovať, kým sa nezvýši kapacita čistiarne. "Aj aktuálne výzvy z rôznych ministerstiev sú zamerané na budovanie kanalizačných a stokových systémov, ktoré však môžeme vybudovať len vtedy, ak ich v konečnom dôsledku máme kam vyústiť. Bolo by kontraproduktívne, ak by sme vybudovali napríklad 300-metrovú sieť splaškovej kanalizácie, napojili na ňu niekoľko desiatok domácností a stroskotáme na tom, že ju nemáme kam vyústiť. Prekročili by sme aktuálny počet povolených ekvivalentov, na ktorý je dimenzovaná ČOV," objasnil Majerčák.

Dobudovanie II. etapy čističky zabezpečí rozšírenie jej kapacity o ďalších 750 ekvivalentov. To by malo podľa starostu situáciu zastabilizovať. "Rozšírenie ČOV však nie je jedinou limitou pre dobudovanie kanalizačnej siete v obci. Vybudovanie kanalizácie pozdĺž hlavnej cesty I/66 je v súčasnosti práve z dôvodu hustej premávky a dopravných obmedzení prakticky nereálne. Situáciu pomôže vyriešiť až vybudovanie plánovaného obchvatu obce a presmerovaním veľkej časti dopravy mimo obec," skonštatoval Majerčák.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. október - Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji

9. október - Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Liptove

Pribylina, Múzeum liptovskej dedin

9. október - Michalovská šarkaniáda

Zemplínska šírava, pláž pri Thermalpark