Lamač zrevitalizuje Malokarpatské námestie
Predpokladaná cena prác a projektovej dokumentácie je 400.000  eur.

27.06.2018 | Bratislavský kraj | Autor: E.Mader

Mestská časť Bratislava-Lamač si zoberie bankový úver vo výške 750.000 eur, ktorý chce využiť na projekt druhej etapy revitalizácie Malokarpatského námestia a ďalšie plánované investičné plány. Žiadosť o úver v utorok schválili poslanci Lamača.

Ako vysvetlil starosta Lamača Peter Šramko, mestská časť už dlhodobo deklaruje záujem revitalizovať verejné priestory, ktoré má vo svojom vlastníctve resp. v správe. Okrem revitalizácie námestia ide napríklad o premenu súčasného Kina Lamač na moderný kultúrny stánok, revitalizáciu Vrančovičovej ulice či vybudovanie atletickej dráhy na ihrisku ZŠ.

"Keďže si tieto investičné akcie vyžadujú finančné prostriedky prevyšujúce vlastné zdroje, sú potrebné aj externé zdroje formou bankového úveru. S jeho prijatím sa rátalo i pri tvorbe tohtoročného rozpočtu, ktorý zastupiteľstvo schválilo," pripomenul Šramko, ktorý poukázal tiež na to, že pre prijatie úveru hovorí aj súčasná finančná kondícia mestskej časti a podmienky pri poskytovaní úverov.

Pôžička s dobou splácania 12 rokov bude zabezpečená biankozmenkou, odkladacími podmienkami sú okrem zmenky aj dokument, preukazujúci súhlas zastupiteľstva s prijatím úveru, výšky a účelu úveru, taktiež rozpočet mestskej časti týkajúci sa kapitálových výdavkov. Podmienkou čerpania je projektová dokumentácia, rozpočet každej investičnej akcie pre jednotlivé čerpanie, predloženie faktúr príp. inej zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa investičných akcií, stavebné povolenia/ohlásenia stavby, verejné obstarávanie, výpis uznesenia ku konkrétnej investičnej akcii.

Zástupcovia verejnosti prítomní na zasadnutí zastupiteľstva v rámci diskusie uviedli, že mestská časť dostatočne neinformovala o projekte druhej etapy revitalizácie. „Nemám výhrady voči prijatiu úveru, ale voči tomu, ako sa má použiť. O revitalizácii námestia boli nejaké dokumenty a vizualizácie na webe, ktoré mali byť prepracované, nemáme však presné informácie a veľká časť občanov s tým nesúhlasí," uviedla jedna z prítomných Elena Harmaňošová. Prítomní poukázáli aj na to, že vznikla petícia „za participatívny a transparentný proces rekonštrukcie Malokarpatského námestia".

Starosta Lamača Peter Šramko namietol, že o možnosti prijať úver na plánované investičné aktivity mestská časť dostatočne informovala už pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2018. Odmietol, že by úver zablokoval rozvoj mestskej časti. "Výška splátok zodpovedá každoročnému navýšeniu príjmu mestskej časti, v žiadnom prípade to neohrozí plnenie kompetencií samosprávy," zdôraznil. Zároveň poukázal na to, že o myšlienke úverového zdroja i projekte revitalizácie námestia informovala mestská časť občanov prostredníctvom miestnych médií. "Zo strany verejnosti sme však nedostali doteraz jediný podnet, ktorý by sa participatívne angažoval pri príprave projektu," uviedol.

V druhej etape revitalizácie námestia sa má zmodernizovať hlavný zhromažďovací priestor, v rámci ktorého by mala pribudnúť aj fontána s vodnou plochou, rovnako zastrešené externé pódium využiteľné nielen pri kultúrnych-spoločenských udalostiach, ale aj pre využitie počas bežných dní. Predpokladaná cena stavebných prác a projektovej dokumentácie je 398.897,45 eur bez DPH. Na účely druhej etapy revitalizácie Malokarpatského námestia môže mestská časť použiť dotáciou vo výške 14.000 eur, ktorú získala z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). Prvú etapu revitalizácie, ktorá sa týkala hornej časti námestia, zrealizovala mestská časť na jeseň 2017.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1.decembra - Trh regionálnych výrobcov

Odovzdávanie certifikátov Regionálny produkt Horehronie, Brezno

1. decembra - Vianoce v čipke

Vernisáž výstavy Trebišov

1. decembra - Krása slovenského ľudového odevu

Vernisáž výstavy Považská Bystrica