Školy v Handlovej budú cez leto opravovať

01.07.2022 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Ilustračné foto: Archív TASR.

Handlová 1. júla (TASR) - Handlovské školy a školské zariadenia pripravujú aktivity pre svojich žiakov i počas letných prázdnin. V troch základných školách (ZŠ) budú fungovať školské kluby detí (ŠKD), centrum voľného času (CVČ) bude organizovať mestský denný tábor. Zariadenia tiež zabezpečia opravy i rekonštrukcie svojich budov. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

"Trojicu ZŠ navštevovalo uplynulý školský rok 1188 žiakov, s vyznamenaním prospelo 489 detí. Spolu so slovenskými deťmi sa v Handlovej vzdelávalo i viacero žiakov z Ukrajiny," uviedla Paulínyová. Na všetkých ZŠ budú na základe požiadaviek pracujúcich rodičov fungovať ŠKD. V ZŠ Školská bude ŠKD k dispozícii od piatka do 8. júla.

"Počas letných prázdnin má škola v pláne okrem bežnej údržby rekonštruovať kuchyňu a jednu dievčenskú a jednu chlapčenskú toaletu, pred sebou má ešte realizáciu verejného obstarávania," priblížila hovorkyňa. ZŠ je podľa nej zapojená od roku 2019 do projektu Teach for Slovakia, v rámci tohto vzdelávania tam pôsobia aktuálne traja učitelia. ZŠ Morovnianska cesta organizuje spolu s Detskou organizáciou Fénix od piatka do 8. júla letnú školu, ŠKD tam bude fungovať od 18. do 22. júla. Počas prázdnin škola bude vykonávať bežnú údržbu vrátane maľovania tried pre prváčikov. Od septembra tam nastúpi jeden ukrajinský žiak do prvého ročníka.

"V ZŠ Mierové námestie sa v uplynulom školskom roku vzdelávalo na prvom stupni šesť ukrajinských detí a na druhom stupni dvaja žiaci z Ukrajiny. ŠKD tam bude fungovať od 11. do 15. júla," doplnila Paulínyová. Počas prázdnin budú v škole podľa nej vykonávať bežnú údržbu či maľovať triedy. CVČ pripravilo na leto tri turnusy mestského tábora s názvom V zdravom tele zdravý duch. Jeden turnus je venovaný hendikepovaným deťom s názvom Handicamp, ktorý sa bude konať od 4. do 8. júla. Materská škola (MŠ) na ulici SNP a všetky jej pracoviská budú zabezpečovať služby i počas leta, do 15. júla ich služby využije 183 detí a od 8. do 31. augusta 137 chlapcov a dievčat.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. - 13. august- Festival Hraného amatérskeho humoru - HAH 2022

32. ročník multižánrového festivalu. Dolná Strehová

13. august - Deň obce Kamenica

Kamenica, okres Sabinov

14. august - Ľanová nedeľa

Martin, Múzeum slovenskej dediny