Cesta medzi Popradom a Starým Smokovcom prešla rekonštrukciou

27.06.2022 | Prešovský kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Poprad 27. júna (TASR) - Cesta druhej triedy medzi Popradom a Starým Smokovcom, ktorá je vstupnou bránou do Vysokých Tatier, prešla prvou etapou modernizácie. Stavebné práce prebiehali od mája 2021 a ich účelom bolo odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav vozovky a systém odvodnenia. Rekonštrukciu pre Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja za viac ako 1,9 milióna EUR bez DPH zrealizovala spoločnosť Eurovia SK. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Simona Tančáková.

Stavebné práce pozostávali z výmeny a vystuženia horných vrstiev vozovky, odvedenia zrážkovej vody z jej povrchu, osadenia vodidiel a vylepšenia zvislého a vodorovného značenia. Okrem modernizácie cesty boli zrekonštruované aj dláždené priekopy, zrealizovala sa hĺbková drenáž, čistenie a monitoring kanalizácie a boli opravené dva mosty. Prvý vedie ponad Velický potok a druhý premosťuje Červený potok.

"Celková dĺžka opraveného úseku je 3077 metrov. Výmenou poškodených horných asfaltových vrstiev vozovky sa odstránili poruchy krytu vozovky. Zníži sa tak aj škodlivý vplyv dopravy na životné prostredie a obyvateľstvo. Eliminujú sa otrasy, hlučnosť a prašnosť, ktoré vyplývali z prejazdu automobilov po vozovke s priečnymi a pozdĺžnymi nerovnosťami," priblížila Tančáková.

Pôvodný povrch vozovky, ktorá prechádza katastrálnymi územiami mesta Poprad-časť Veľká a obce Veľký Slavkov, bol rozrušený rozvetvenými priečnymi a pozdĺžnymi trhlinami, mozaikovými trhlinami, lokálnymi výtlkmi a opakovane opravovanými miestami. Poškodené boli aj dláždené rigoly a vpusty cestnej kanalizácie.

Cieľom rekonštrukcie bolo podľa Tančákovej zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, zvýšiť dopravný komfort užívateľov komunikácie, predĺžiť životnosť dotknutých stavebných objektov a zlepšiť systém odvodnenia cesty. Rozsiahlou obnovou sa zlepšil celkový stav a funkčnosť povrchu opraveného úseku.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. - 13. august- Festival Hraného amatérskeho humoru - HAH 2022

32. ročník multižánrového festivalu. Dolná Strehová

13. august - Deň obce Kamenica

Kamenica, okres Sabinov

14. august - Ľanová nedeľa

Martin, Múzeum slovenskej dediny