Do prípravy dokumentu Petržalka 2029 sa môžu zapojiť aj občania

24.06.2022 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Bratislava 24. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) pod názvom Petržalka 2029. Ide o strategický dokument, ktorý určuje ďalšie smerovane mestskej časti. Do jeho prípravy sa môžu zapojiť aj jej obyvatelia i návštevníci. Vyjadriť svoj názor i rozhodnúť o prioritách samosprávy na najbližšie roky môžu prostredníctvom dotazníka. Urobiť tak môžu do 31. júla (vrátane).

"Snažíme sa, aby bola mestská časť pre obyvateľov plná kultúrnych, sociálnych a hospodárskych možností. Sme zvedaví, ako by si predstavovali fungovanie a progres mestskej časti na najbližších sedem rokov aj samotní obyvatelia," konštatuje Monika Adameková, vedúca oddelenia projektového riadenia miestneho úradu.

Dotazník pozostávajúci zo 42 krátkych otázok, zväčša s preddefinovanými možnosťami, ktoré sú zamerané na najdôležitejšie oblasti verejného záujmu, je k dispozícii na webovej stránke, k dispozícii je aj v tlačenej forme ako súčasť najnovšieho čísla miestnych novín. Záujemcovia ho nájdu aj na pobočkách miestnej knižnice, vyplniť ho budú môcť aj počas blížiaceho sa podujatia Dni Petržalky 2022.

V pláne rozvoja si mestská časť zároveň stanovila sedem hlavných priorít na najbližších sedem rokov. Jednou z najdôležitejších je oblasť školstva, kde sa chce okrem rozširovania kapacít a lepšieho vybavenia zameriavať aj naďalej na debarierizáciu, inklúziu i zdravšie stravovanie. Prioritou pre samosprávu je aj mobilita, oblasť zahŕňa okrem zlepšenia automobilovej dopravy aj budovanie cyklotrás a bezpečný pohyb chodcov. Pri ekológii sa chce zamerať na klimatickú krízu a udržateľné zdroje energie i rozšírenie zelene. Pozornosť chce sústrediť aj na sociálnu prácu, kultúru i šport, ale tiež investície.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. - 13. august- Festival Hraného amatérskeho humoru - HAH 2022

32. ročník multižánrového festivalu. Dolná Strehová

13. august - Deň obce Kamenica

Kamenica, okres Sabinov

14. august - Ľanová nedeľa

Martin, Múzeum slovenskej dediny