Náučný chodník v Haluzickej tiesňave a jej okolí oslávil 10. narodeniny

23.06.2022 | Trenčiansky kraj | Autor: M.Podmaník

Na snímke návštevníci plnia súťažné úlohy v okolí tiesňavy počas akcie Deň v tiesňave Haluzice, ktorou si lesníci pripomenuli 10. výročia otvorenia náučného lesníckeho chodníka Haluzická tiesňava, 22. júna 2022. FOTO TASR - Radovan Stoklasa.

Haluzice 22. júna (TASR) – Programom pre deti zo základných škôl v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom a z materskej školy v obci Haluzice si v stredu Lesy SR pripomenuli 10. výročie vybudovania lesníckeho náučného chodníka v Haluzickej tiesňave a jej okolí. Informovala o tom hovorkyňa štátneho podniku Lesy SR Marína Debnárová.

"Žiaci si trasu jeden a pol kilometra dlhého náučného chodníka prešli aj s lesnými pedagógmi, spoznávali prírodu, semienka a stopy zvierat, naučili sa aj zaujímavosti z histórie, absolvovali tiež pohybové aktivity a hry priamo na lúke," priblížila Debnárová.

Ako informoval Adrián Dedík z lesnej správy Nové Mesto nad Váhom, Haluzická tiesňava je dielom prírody aj človeka. Ak by sa v minulosti nepristúpilo k systematickému zalesneniu územia, dnes by vyzeralo inak. "Podložie tvorí dolomitický vápenec. Na holých skalách sa vegetácia prácne zalesňovala. Z vŕbových prútov sa splietali plôtiky a robotníci do nich nosili na chrbtoch zeminu a sadenice. V súčasnosti tu dominujú popínavé rastliny, konkrétne brečtan, pavinič, ale aj lieska, rastú tu aj topole, vŕby, jelše a agát. Svahy sa tak zastabilizovali a nedochádza k erózii pôdy. Ide o nadčasové dielo, ktoré do dnešných dní plní vodozádržnú aj pôdoochrannú funkciu" pripomenul Dedík.

Technická pamiatka v Haluzickej tiesňave je tvorená sústavou priečnych objektov postavených na Haluzickom potoku v rokoch 1926 až 1927. Kaňon má dnes dĺžku 1,5 kilometra, hĺbku 50 metrov a šírku 200 metrov. Hlavným cieľom stavby bolo zabrániť povodniam a odnášaniu naplavenín na polia. Na krátkom úseku tu možno vidieť 12 prehrádzok a ďalších drobných vodných stavieb.

"Autorom technickej pamiatky je lesník Leo Skatula. Išlo o jedno z prvých diel v rámci prípravy prác Biskupického kanála, ktorý zreguloval tok Váhu. Zabránilo sa tým naplaveniu sedimentov priamo do kanála, kde by spôsobovali problémy s technológiou v hydrocentrále," doplnil Dedík.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 10.júl - 30. ročník festivalu Európske ľudové remeslo

Kežmarok

9. júl - Oslavy 750. výročia obce Čičmany

Čičmany, penzión Kaštieľ, areál

10. júl 2. ročník festivalu Rock na Mlyne

Cífer, Jarná