V Nemocnici Krompachy zrekonštruovali operačné sály
Celkové investície sa pritom vyšplhali na viac ako 700.000 eur.

26.06.2018 | Košický kraj | Autor: A.Hudecová

V Nemocnici Krompachy nedávno ukončili rekonštrukciu operačných sál i rádiologického oddelenia v chirurgickom pavilóne. Celkové investície na oba projekty, ktoré sú najvyššie za posledné roky, sa pritom vyšplhali na viac ako 700.000 eur. Informoval o tom v pondelok v areáli nemocnice jej riaditeľ Miroslav Kraus. 

Modernizácia rádiologického oddelenia si vyžiadala finančné prostriedky vo výške viac ako 86.000 eur. Nákup nového RTG prístroja vyšiel nemocnicu na takmer 118.000 eur. „Na RTG pracovisku bol inštalovaný plne digitalizovaný prístroj, ktorý odbúral klasické snímkovanie na RTG kazety a ich spracovávanie, čím sa významne zníži dávka použitého RTG žiarenia. Súčasťou je aj nová popisovacia stanica RTG snímok vybavená špeciálnymi monitormi, celkove sa skrátil čas na spracovanie RTG obrazu,“ priblížil Kraus.

Zrekonštruované pracovisko umožňuje prístup do siete k záznamom, ktoré sa archivujú v centrálnom digitálnom úložisku PACS. Lekári majú k dispozícii digitálne snímky, dokážu si ich zobraziť napríklad na operačnej sále a digitalizácia umožňuje podľa Krausa aj rýchle konzultácie naprieč rôznymi zdravotníckymi zariadeniami.

 

                                             

FOTO:  Zrekonštruované RTG pracovisko v krompašskej nemocnici 25. júna 2018. FOTO TASR - Adriána Hudecová.

Vybudovanie operačných sál predstavuje investíciu vo výške viac ako 496.000 eur, pričom celková rekonštrukcia priestorov trvala štyri mesiace. Vďaka nej vznikli dve operačné sály s hygienickým filtrom a skladovými priestormi pre zdravotnícky materiál, sterilizáciou a zázemím pre personál.

„Nové operačné sály spĺňajú všetky technické, hygienické, bezpečnostné a estetické kritériá operačných sál v 21. storočí. Centrálny rozvod medicínskych plynov, klimatizácia, odsávanie anestéziologických plynov a elektrokoagulácie zvýšia komfort práce personálu na operačných sálach, čo sa v konečnom dôsledku prejaví zlepšením kvality starostlivosti o pacientov. Tieto zmeny umožnia chirurgickému oddeleniu vykonávanie superaseptických chirurgických výkonov a skvalitnenie pooperačnej starostlivosti. Zároveň sa zvýši počet a spektrum operačných výkonov,“ objasnil primár chirurgického oddelenia Rudolf Pustay.

Investície do prístrojového vybavenia spočívajú v nákupe laparoskopického a klasického inštrumentária, artroskopickej veže s inštrumentáriom, operačných stolov, operačných lámp a tzv. autoklavu. Na nákup nového prístrojového vybavenia na operačných sálach šlo 185.000 eur.

Nemocnica Krompachy, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť zhruba 50.000 ľudí, vlani ošetrila na chirurgickej ambulancii takmer 15.000 pacientov. Počet ukončených hospitalizácií na chirurgickom oddelení za rok 2017 predstavuje viac ako 1600 pacientov a lekári na chirurgickom oddelení zoperovali takmer 1200 ľudí.

„Plán investícií máme do konca roka schválený na úrovni ďalších približne 300.000 eur. Nemocnica by mala predovšetkým prejsť generálnou výmenou postelí, dekubitálnych matracov a pribudnúť by mali ďalšie prístroje na ARO a gynekológiu,“ priblížil ďalšie plány Kraus.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. - 28. septembra - Dni Ukrajiny v Košiciach

mestský park

21. – 24. septembra - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Čičmany, kaštieľ

22. – 24. septembra - Vinobranie Pezinok

Tradičné oberačkové slávnosti s kultúrnym programom