Komárno rozšírilo kapacitu MŠ na Ulici františkánov

16.06.2022 | Nitriansky kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Komárno 16. júna (TASR) - Mesto Komárno odovzdalo do užívania obnovenú časť budovy Materskej školy (MŠ) na Ulici františkánov. Na rekonštrukciu objektu získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Celková hodnota investície dosiahla 181.556 eur. Mesto okrem povinného spolufinancovania financovalo všetky neoprávnené výdavky, ktoré boli z hľadiska investície nevyhnutné. Ich celková hodnota dosiahla 48.000 eur, informovala radnica. V rámci realizácie projektu sa rekonštrukciou rozšírila kapacita existujúcich objektov materskej školy, vznikol bezbariérový vstup do budovy.

Zrekonštruovaný bol areál materskej školy vrátane detských ihrísk a športových zariadení pre deti, nové materiálno-technické vybavenie pribudlo v obnovenej časti objektu. Súčasná kapacita materskej školy 33 detí sa po rekonštrukcii zvýšila o 20 miest.

Cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok na kvalitnú predškolskú prípravu detí vo veku tri až päť rokov s nadväznosťou na úspešné zvládnutie ich školskej dochádzky. Aktivity projektu zabezpečili zároveň aj predpoklady pre inkluzívne vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. - 13. august- Festival Hraného amatérskeho humoru - HAH 2022

32. ročník multižánrového festivalu. Dolná Strehová

13. august - Deň obce Kamenica

Kamenica, okres Sabinov

14. august - Ľanová nedeľa

Martin, Múzeum slovenskej dediny