TTSK vyhlásil grantovú výzvu na spolufinancovanie projektov

14.06.2022 | Trnavský kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Trnava 14. júna (TASR) – Na projekty zamerané na vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v extravilánoch obcí, ktoré sú spolufinancované aj z eurofondov, vyhlásil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) výzvu na predkladanie žiadostí o grant z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.

O spolufinancovanie sa môžu uchádzať obce a združenia obcí na území kraja, ktoré majú schválené projekty v zmysle vybraných výziev Integrovaného regionálneho operačného programu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Prostriedky sú určené na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov, ktoré vznikli medzi januárom a novembrom tohto roka. Samosprávny kraj vyčlenil na výzvu 200.000 eur. O dotáciu je možné sa uchádzať do 30. júna.

"Žiadosti vyhodnotíme a výsledky oznámime v priebehu augusta. Na výstavbu prepojení obcí a miest sa budeme zameriavať aj v budúcnosti. Závery Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy v Trnavskom kraji smerujú ku koncentrácii výstavby cyklistickej infraštruktúry v blízkosti sídiel. Práve tam má rozvoj nemotorového a ekologického spôsobu dopravy najväčší ekonomický a najmä spoločenský úžitok," uviedla cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

6. – 8. októbra - Biela noc

Košice

7. októbra - Otvorenie nového náučného chodníka v oblasti Brezovských Karpát

Prašník, Pustá Ves

8. októbra - Bardejovská burza starožitností a kuriozít 2023

Radničné námestie Bardejov