Doručenie rozhodnutí o daniach a poplatku za odpad stojí Košice 240.000 eur

30.05.2022 | Košický kraj | Autor: D.Semanová

Ilustračné foto: Archív TASR.

Košice 29. mája (TASR) – Doručovanie rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady (KO) stálo mesto Košice vlani 240.000 eur. Z toho viac ako 97.000 eur zaplatilo na poštovnom, pričom ich občanom rozposiela v dvoch samostatných obálkach.

Ako pre TASR povedal odborný expert pre oblasť ekonomiky a rozpočtu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Ladislav Adamovič, podobne postupujú viaceré samosprávy. Považuje za vhodné, aby vzhľadom na náklady zvážili doručovanie v jednej obálke. Poštovné za jednu obálku predstavovalo minulý rok 2,45 eur, pričom prostredníctvom Slovenskej pošty mesto Košice doručovalo viac ako 39.700 rozhodnutí.

"Ostatných 128.909 rozhodnutí bolo doručovaných zamestnancami mesta Košice, náklady na ich doručenie aj s daňou a odvodmi zamestnávateľa predstavovali 142.651 eur. Tým došlo k úspore finančných prostriedkov oproti doručovaniu poštou v sume 189.179 eur," uviedla pre TASR vedúca referátu daní a poplatkov magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková. Pripomenula, že v tomto roku budú náklady na doručovanie poštou vyššie.

"Poštovné od začiatku marca vzrástlo na tri eurá/obálka určené na doručovanie do vlastných rúk s doručenkou, respektíve opakované doručenie," dodala. Vysvetlila, že jedným rozhodnutím sa vyrubujú takzvané spoločné dane, medzi ktoré patria daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty.

"Ostatné dane, ako aj poplatok za KO nepatria medzi spoločné dane, a preto sa vyrubujú samostatným rozhodnutím. Každé rozhodnutie má pridelené svoje číslo spisu a číslo záznamu, preto je v samostatnej obálke s doručenkou," doplnila s tým, že ak sú rozhodnutia doručované zamestnancami mesta, tak naraz do jednej domácnosti nesú rozhodnutia o dani, ako aj o poplatku za komunálny odpad. Podľa Adamoviča vo väčšine samospráv prevláda doručovanie rozhodnutí zamestnancami či inými pracovníkmi, a to práve s cieľom ušetriť na poštovnom. Spresnil, že daňový poriadok neustanovuje, koľko rozhodnutí môže alebo musí byť v jednej obálke. Je to na individuálnom rozhodnutí obce.

"Dôležité je, že ak je v jednej obálke viac rozhodnutí, musí byť na obálke aj doručenke jednoznačne uvedené, ktoré rozhodnutia sa v obálke nachádzajú, aby v prípade odvolania bolo jasné, voči ktorému rozhodnutiu sa daňovník, respektíve poplatník odvoláva," zdôraznil. To, prečo niektoré samosprávy uprednostňujú oddelené zasielanie rozhodnutí poštou, podľa neho môže súvisieť s procesnými daňovými konaniami.

"Aj keď je výhodnejšie poslať ich spolu, je možné, že pri množstve odvolaní daňovníkov a poplatníkov to spôsobuje komplikácie napríklad pri lehotách," skonštatoval. Čoraz väčšej obľube sa podľa magistrátu teší elektronická forma komunikácie s mestom. Tento rok elektronicky doručili fyzickým osobám 8029 rozhodnutí o daniach a 6267 rozhodnutí o poplatkoch za KO.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. - 25. septembra - Mestské trhy Poklady regiónu

Prešov, Hlavná ulica

24.september - Memoriál Romana Bencúra

Medzinárodné preteky horských služieb Jasná, Nízke Tatry

25.september - Michalský jarmok

Martin, SNM - Múzeum slovenskej dediny