Povoľovanie stavieb na očovských lazoch rešpektuje ochranu prírody, tvrdí úrad

23.05.2022 | Banskobystrický kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Očová 23. mája (TASR) – Obec Očová vo Zvolenskom okrese v rámci povoľovania stavieb na lazoch rešpektuje vyjadrenia a stanoviská štátnej ochrany prírody, tvrdí to obecný úrad. Ako pre TASR uviedla prednostka očovského úradu Janka Holíková, veľké územie obce patrí do Chránenej krajinnej oblasti Poľana a chráneného vtáčieho územia. Pripomenula, že samospráva vlani vydala 22 stavebných povolení, z toho desať na novostavby rodinných domov.

"Všetky projekty boli v súlade s platným územným plánom. Všetky sú v intraviláne obce, prevažne v otvorenom voľnom priestore existujúcich ulíc v obci," spomenula s tým, že na lazoch nepovoľovali žiadne stavby. Podľa nej v tomto roku zatiaľ vydali tri stavebné povolenia. "Z toho jedno na rodinný dom, ktorý tiež bude v intraviláne obce," podotkla. Konštatovala tiež, že obec Očová má v rámci platného územného plánu riešené aj oblasti na lazoch. Je tam možné povoliť len stavbu určenú na rekreáciu alebo aj na trvalé bývanie. Môže to však byť len na parcelách, ktoré už boli v minulosti zastavané alebo tam v súčasnosti stavba existuje. Prednostka zdôraznila, že samospráva v miestnej časti Obchoditá vyčlenila lokalitu na výstavbu rekreačných chát.

"Je tam však treba dobudovať infraštruktúru, k uskutočneniu stavieb sa tak dodnes nepristúpilo," ukončila Holíková. Správa Chránenej krajinnej oblasti – Biosférická rezervácia Poľana upozorňuje, že krajina Podpoľania  stráca svoj typický ráz a znáša požiadavky ľudí. Podľa nej sa mení pod ťarchou množstva zásahov, patria sem rodinné bungalovové domy, škandinávske drevenice a aj ázijské jurty v strede úrodných polí. Informovala tiež, že konkrétne riešenia je možné uskutočniť už aj v súčasnosti. "Prísnejšie a podrobnejšie skúmať kumulatívne vplyvy na krajinu, ktoré zohľadňujú globálny dosah i lokálne vzťahy," vymenovala a doplnila, že územné plány treba pripravovať s dlhodobou perspektívou a chrániť tradičný vzhľad krajiny.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 10.júl - 30. ročník festivalu Európske ľudové remeslo

Kežmarok

9. júl - Oslavy 750. výročia obce Čičmany

Čičmany, penzión Kaštieľ, areál

10. júl 2. ročník festivalu Rock na Mlyne

Cífer, Jarná