Pre migračné bariéry prichádzame o populácie rýb

20.05.2022 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Veľké Kozmálovce 20. mája (TASR) – V priebehu posledných rokov sa na Slovensku spriechodnilo viac ako 70 migračných bariér v slovenských riekach. Na spriechodňovaní vodných tokov dlhodobo spolupracuje Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR so Slovenským vodohospodárskym podnikom, skonštatoval počas prehliadky Vodnej stavby Kozmálovce v okrese Levice Juraj Hajdú zo ŠOP.

Problematiku narušenej migrácie rýb, ako aj potrebu spriechodňovania riek si pripomíname 21. mája pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb. Narušená migrácia rýb patrí medzi jeden z kľúčových problémov ochrany prírody v oblasti vodných tokov. Vodný plán SR podrobne identifikuje 1172 migračných bariér, ktoré bránia voľnej migrácii rýb.

"Prichádzame tak o populácie rýb, ktoré boli ešte v nedávnej minulosti pre naše rieky typické," skonštatoval Hajdú. Ambícia obnovenia priechodnosti vodných tokov Slovenska je zakotvená aj v pripravovanej novej Koncepcii vodnej politiky do roku 2030 a v aktualizovanom Vodnom pláne Slovenska.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 10.júl - 30. ročník festivalu Európske ľudové remeslo

Kežmarok

9. júl - Oslavy 750. výročia obce Čičmany

Čičmany, penzión Kaštieľ, areál

10. júl 2. ročník festivalu Rock na Mlyne

Cífer, Jarná