Slovenská ústredná hvezdáreň vlani dosiahla príjmy takmer 70.000 eur

27.04.2022 | Nitriansky kraj | Autor: TASR

Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) s planetáriom a so stálou expozíciou uhorského fyzika a astronóma Mikuláša Thegeho Konkolyho v Hurbanove je miestom určeným pre aktívny oddych detí i dospelých. Na snímke historická budova hvezdárne v Hurbanove 13. decembra 2020. EASYFOTO TASR - Ladislav Vallach.

Hurbanovo 26. apríla (TASR) – Slovenskej ústrednej hvezdárni (SÚH) v Hurbanove sa v priebehu minulého roka darilo napĺňať svoje hlavné úlohy. Ako pri verejnej prezentácii činnosti hvezdárne uviedol jej generálny riaditeľ Marián Vidovenec, SÚH v roku 2021 vyvíjala múzejnú, expozičnú, výstavnú i prezentačnú činnosť. Zároveň sa zameriavala aj na vzdelávanie, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť. Príspevková organizácia ministerstva kultúry dostala vlani na činnosť 575.636 eur.

„Tento príspevok sa v priebehu roka 2021 upravoval, takže celková výška pridelených finančných prostriedkov bola vo výške 719.400 eur. SÚH zároveň dosiahla vlastné príjmy vo výške 68.994 eur,“ uviedol Vidovenec. Do zbierkového fondu Múzea Mikuláša Thegeho Konkolyho sa hvezdárni podarilo získať v priebehu minulého roku 33 zbierkových predmetov. V rámci svojej výstavnej a prezentačnej činnosti SÚH pripravila päť astronomických výstav, dve medzinárodné fotografické a štyri postupové súťaže. Zorganizovala tiež 15. ročník medzinárodného festivalu astronómie a filmu Astrofilm.

„Návštevnosť expozícií, výstav a výchovno-vzdelávacích aktivít presiahla úroveň 15.000 ľudí,“ informoval Vidovenec. Ako pripomenul, hvezdáreň vlani pripravila tiež tri podujatia k významným medzníkom vo vývoji astronómie, vedy a techniky. „Okrem toho sme zorganizovali odborné semináre pre učiteľov a pracovníkov hvezdární a planetárií na Slovensku, astroseminár i dve sústredenia pre mládež. Súčasťou našej práce bolo tiež vydávanie periodických i neperiodických publikácií i vedecká a výskumná činnosť,“ skonštatoval generálny riaditeľ hvezdárne.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

6. – 8. októbra - Biela noc

Košice

7. októbra - Otvorenie nového náučného chodníka v oblasti Brezovských Karpát

Prašník, Pustá Ves

8. októbra - Bardejovská burza starožitností a kuriozít 2023

Radničné námestie Bardejov