Na podporu malých a stredných podnikov na hornej Nitre pôjde 17,6 milióna eur

25.04.2022 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Na snímke budovy a komín určených na asanáciu v areáli bane Cigeľ, 23. marca 2022 pri obci Sebedražie. Zástupcovia Európskej komisie navštívili areál bane Cigeľ, kde sa oboznámili s transformačnými projektami po útlme baníctva na hornej Nitre. FOTO TASR - Radovan Stoklasa.


Prievidza 25. apríla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR prerozdelilo medzi malé a stredné podniky na hornej Nitre sumu 17,6 milióna eur. Najvyššia suma nenávratných finančných príspevkov (NFP), viac ako 6,7 milióna eur, bude smerovať do Prievidze, medzi úspešnými žiadateľmi v rámci výzvy boli i firmy z menších obcí okresov Prievidza a Partizánske. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol tlačový odbor MH SR.

Rezort hospodárstva vyhlásil výzvu v rámci programu Integrovaná infraštruktúra v nadväznosti na iniciatívu Európskej komisie zameranú na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra. Dostal celkom 169 žiadostí, v rámci ktorých podniky žiadali NFP vo výške viac ako 30 miliónov eur.

MH SR napokon schválilo NFP v celkovej výške 17.681.516,02 eura, celkové oprávnené výdavky projektov predstavujú 21.469.581,83 eura.

"Výzva splnila očakávania MH SR. Príprave výzvy predchádzali viaceré stretnutia s podnikateľskou obcou v hornej Nitre s cieľom jej čo najlepšieho zacielenia," skonštatoval tlačový odbor rezortu.  

Už v čase vyhlásenia boli do výzvy podľa neho zapracované viaceré zjednodušenia na základe skúseností z predchádzajúcich výziev a diskusie s partnermi v regióne.

O financie na podporu podnikania sa podnikatelia do konca tohto programového obdobia nebudú môcť uchádzať, keďže z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR už nebudú vyhlásené žiadne nové výzvy. "Všetky disponibilné prostriedky už boli prostredníctvom výziev a vyzvaní alokované, aktuálne prebieha ukončovanie konaní a realizácia schválených projektov," ozrejmil tlačový odbor.

V novom programovom období 2021 - 2027 budú môcť podnikatelia z hornej Nitry žiadať o ďalšie prostriedky na rozvoj malých a stredných podnikov v rámci pripravovaného Programu Slovensko. "Región hornej Nitry bude mať v tomto programe okrem iného špecifickú možnosť využitia prostriedkov tzv. fondu spravodlivej transformácie. Ďalšia podpora podnikateľov už bude prebiehať formou kombinácie grantu a návratnej pomoci tak, aby získanie dostupných zdrojov pre podporu podnikania bolo jednoduché a rýchle," dodal rezort hospodárstva.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. - 25. septembra - Mestské trhy Poklady regiónu

Prešov, Hlavná ulica

24.september - Memoriál Romana Bencúra

Medzinárodné preteky horských služieb Jasná, Nízke Tatry

25.september - Michalský jarmok

Martin, SNM - Múzeum slovenskej dediny