Smart zberný dvor pomohol Domaniži zlepšiť triedenie

11.04.2022 | Trenčiansky kraj | Autor: M.Mlynárová

Na snímke pohľad na obec od kostola. V Domaniži 28. júla 2017.  FOTO TASR - Radovan Stoklasa.


Domaniža 10. apríla (TASR) – Zavedenie elektronickej evidencie odpadu z domácností v Domaniži (okres Považská Bystrica) pomohlo zlepšiť triedenie. Starosta František Matušík zhodnotil, že išlo o prelomový krok. Za rok v obci zvýšili mieru triedenia z 31 na vyše 50 percent.

Evidencia odpadu na zbernom dvore najskôr fungovala formou štítkov s QR kódmi, ktoré obyvateľom pri odovzdaní odpadu pracovník naskenoval do systému. Začiatkom tohto roka ich vymenili za modernejšie a efektívnejšie odpadové kartičky.

"Z pohľadu obce aj obyvateľov ide o praktickejšie riešenie. Navyše v porovnaní s pravidelnou dotlačou pôvodných štítkov je aj šetrnejšia k životnému prostrediu a v neposlednom rade je pre obce ekonomicky výhodnejšia," priblížil Matušík.

Fungovanie zberného dvora sa podľa zástupcov samosprávy zjednodušilo, efektívnejšie sú aj administratívne procesy evidencie odpadu. Podľa starostu sa zlepšilo aj správanie obyvateľov. "Už samotný zberný dvor vytvoril predpoklady k tomu, že ľudia triedili odpad viac a nevzniká nám toľko nelegálnych skládok. Zavedenie elektronickej evidencie zvýšilo u obyvateľov motiváciu triediť odpad," uviedol. Výsledkom bolo, že stanovili spravodlivejšie miestne poplatky pre jednotlivé domácnosti.

Domaniža má približne 1500 obyvateľov. Bola prvou obcou v okrese Považská Bystrica, ktorá koncom roka 2020 zaviedla evidovanie odpadu z domácností. V obci sa elektronicky eviduje zmesový komunálny odpad a tiež triedené odpady - plasty, papier, tetrapaky a kovy.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. - 28. septembra - Dni Ukrajiny v Košiciach

mestský park

21. – 24. septembra - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Čičmany, kaštieľ

22. – 24. septembra - Vinobranie Pezinok

Tradičné oberačkové slávnosti s kultúrnym programom