Sobrance hospodárili s prebytkom
Do rezervného fondu putovalo 132.000 eur.

06.04.2022 | Košický kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.


Sobrance 5. apríla (TASR) – Naplnením očakávaných príjmov mestského rozpočtu za rok 2021 na 92 percent a čerpaním výdavkov z 87 percent skončilo vlaňajšie hospodárenie mesta Sobrance s prebytkom. Po odrátaní nevyčerpaných účelovo viazaných finančných prostriedkov putovalo do rezervného fondu mesta viac ako 132.000 eur. Samospráva ich použije na kapitálové výdavky, potvrdil pre TASR primátor Pavol Džurina.

Najnákladnejším spomedzi 13 rozpočtových programov tamojšej samosprávy je oblasť vzdelávania, ktorá si vlani vyžiadala výdavky vo výške takmer štyroch miliónov eur. Viac ako milión eur z celkových mestských výdavkov vo výške takmer osem miliónov eur použila samospráva na "administratívu", materiálne a personálne zabezpečenie chodu mestského úradu či splátky úverov. Tretím najnákladnejším programom v rámci rozpočtu boli sociálne služby, na ktoré sa minulý rok použilo takmer 660.000 eur.

Do sociálnej oblasti zároveň smerovalo najviac finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov. Ako pre TASR uviedol zástupca primátora Roman Oklamčák, rekonštrukcia denného centra pre seniorov v Komárovciach si vyžiadala 161.000 eur, obnova zariadenia pre seniorov v meste ďalších 147.000 eur. Približne 85.000 eur putovalo do modernizácie učebne v Základnej škole Komenského 12, rekonštrukcia zasadacej miestnosti mestského úradu si vyžiadala 35.000 eur, obnova vianočnej výzdoby 30.000 eur.

Viaceré zamýšľané projekty sa samospráve zrealizovať nepodarilo. V prípade výstavby kompostoviska či zberného dvora mesto podľa Oklamčákových slov stále čaká na výsledok vyhodnotenia výziev na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, realizácii výstavby novej materskej školy bráni nárast cien stavebných materiálov. "Víťaz verejného obstarávania sa do stavby nepustil, lebo medzičasom došlo k nárastu cien o 190.000 eur. Zrejme budeme musieť verejnú súťaž zopakovať," ozrejmil.

Podľa Džurinových slov použije mesto 39.000 eur z vlaňajšieho prebytku na pokračovanie projektu prestrešovania kontajnerových stojísk na Tyršovej ulici. "Máme neskutočný problém s niektorými ľuďmi, ktorí chodia koše vyberať a znečisťujú okolie. Takisto je do tých prístreškov navážaný rôzny materiál, ktorý tam nemá čo robiť," priblížil s tým, že päť ohradených, na čipovú kartu uzamykateľných stojísk, ktoré samospráva vlani zrealizovala, sa v tomto ohľade "veľmi osvedčilo".

Mestskí poslanci na rovnakom zasadnutí odobrili aj zmluvu s Východoslovenskou distribučnou (VSD), ktorá sa za ročný poplatok vo výške približne 11.500 eur zaviazala vymeniť a servisovať 149 svetelných bodov verejného osvetlenia na spolu 12 uliciach. "Považujeme to za prvú etapu modernizácie verejného osvetlenia. Budeme v tom chcieť pokračovať aj v budúcich rokoch," skonštatoval Džurina. Ako doplnil Oklamčák, zmluva, ktorá aktuálne pokrýva približne tretinu mestského verejného osvetlenia, je na desať rokov, po tomto období sa nové svietidlá stanú majetkom mesta.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. október - Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji

9. október - Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Liptove

Pribylina, Múzeum liptovskej dedin

9. október - Michalovská šarkaniáda

Zemplínska šírava, pláž pri Thermalpark