Mesto Poltár vyzvalo obyvateľov na veľké jarné upratovanie

04.04.2022 | Banskobystrický kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Poltár 3. apríla (TASR) – Veľké jarné upratovanie verejných priestranstiev sa v Poltári uskutoční tento rok opäť aj so zapojením občanov. Mesto prakticky počas celého mesiaca apríl zabezpečí prostredníctvom technických služieb mechanizmy na odvoz odpadu zo škôl, z bytových domov či z parkov.

Ako informuje samospráva, upratovanie by malo zahŕňať údržbu trávnatých plôch, odstraňovanie čiernych skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných priestranstiev a čistenie komunikácií.  

„V termíne od 4. do 29. apríla technické služby zabezpečia postupné pristavenie veľkoobjemových kontajnerov na zber objemného odpadu do jednotlivých lokalít v meste a do jeho častí,“ uvádza samospráva. Zároveň žiada občanov, aby odpad triedili a recyklovateľné zložky do veľkoobjemových kontajnerov nevhadzovali.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 10.júl - 30. ročník festivalu Európske ľudové remeslo

Kežmarok

9. júl - Oslavy 750. výročia obce Čičmany

Čičmany, penzión Kaštieľ, areál

10. júl 2. ročník festivalu Rock na Mlyne

Cífer, Jarná