Mesto Prešov kompletne zrevitalizuje park Pánska záhrada

16.03.2022 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Prešov 16. marca (TASR) - Mesto Prešov plánuje v tomto roku začať s obnovou a revitalizáciou parku Pánska záhrada v miestnej časti Nižná Šebastová. Realizácia projektu bude možná vďaka schváleniu nenávratného finančného príspevku z eurofondov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Aktuálne mesto podľa jej slov pripravuje proces verejného obstarávania na realizáciu projektu. Rozloha parku je viac ako 17.000 štvorcových metrov.

"Pri navrhovaní stavebno-architektonických riešení revitalizácie parku bol kladený dôraz predovšetkým na historickú hodnotu celého priestranstva a výber tých najlepších riešení, jednak vo vzťahu k uchovaniu historickej hodnoty parku a zároveň k zabezpečeniu čo najlepších mikroklimatických podmienok v danom území," povedala Šitárová.

V rámci projektu bude vysadená a zrevitalizovaná verejná zeleň, zrealizovaná bude aj dostavba chodníkov pre peších. "Doplnené budú aj prvky drobnej architektúry ako parkové lavičky, odpadkové koše, solárna lavička, stojan na bicykle, informačné tabule, herné prvky. Pribudne verejné osvetlenie, osviežovacie prvky, zavlažovací systém a detské ihrisko. Stavebné práce budú zamerané na zlepšenie využívania územia trvalo udržateľným spôsobom. Vďaka tomu sa podarí posilniť nielen ekostabilitu celého územia, ale taktiež zabezpečiť aj funkčné a estetické prostredie pre obyvateľov mesta," priblížila Šitárová.

Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 887.381 eur, pričom výška schváleného nenávratného finančného príspevku z eurofondov je 843.012 eur.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. - 13. august- Festival Hraného amatérskeho humoru - HAH 2022

32. ročník multižánrového festivalu. Dolná Strehová

13. august - Deň obce Kamenica

Kamenica, okres Sabinov

14. august - Ľanová nedeľa

Martin, Múzeum slovenskej dediny