Vo svidníckej škole pribudnú nové dielne za viac ako 1,5 milióna eur

10.03.2022 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Ilustračné foto: Archív TASR.

Svidník 9. marca (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku bude mať nové dielne pre odborný výcvik za viac ako 1,5 milióna eur. S ich výstavbou sa začalo v stredu odovzdaním staveniska, dokončené by mali byť približne o rok. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

Výstavba si vyžiada celkové investície približne 1,53 milióna eur, z toho prostriedky PSK predstavujú vyše 1,1 milióna eur a 445.000 eur sú prostriedky z úveru z Európskej investičnej banky (EIB). "Projekt prinesie najmä zlepšenie prostredia školy jednak čo sa týka jej priestorového vybavenia, ale i dielenského dovybavenia. Žiaci tu budú mať k dispozícii nové a atraktívne dielne a následne aj najmodernejšiu techniku. Je to ďalší významný krok, ktorý môže prispieť k rozvoju mesta Svidník, ale aj celého svidníckeho regiónu," uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Projekt výstavby dielní pre odborný výcvik zahŕňa vybudovanie novej haly s rozmermi 20 krát 40 metrov, ktorá je členená na tri časti. Zázemie tu nájdu pedagógovia a žiaci odborov mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov či stolár. Zároveň sa tu vytvoria pracovné a skladové priestory.

Na spomenutý projekt bude nadväzovať ďalší, pripravovaný v rámci prebiehajúcej tretej etapy iniciatívy Catching-Up Regions. Zahŕňať bude materiálno-technické dovybavenie zváračskej dielne a zabezpečenie nových CNC strojov, ako sú brúsky, rezačky, frézy a sústruhy. Plánovaná výška investície do tohto dovybavenia je približne 1,4 milióna eur.

"V rámci modernizácie školy sa počíta aj s ďalšími etapami. Tie by sa mali týkať rekonštrukcie takzvaného stredného traktu školy a v rámci toho modernizácie učební pre odbor spracovania kovov. Ďalším plánom je rekonštrukcia učební pre odbory stolár a neskôr internátnych priestorov. Škola má v pláne realizovať aj modernizáciu sociálnych zariadení a veľkej zborovne pre vyučujúcich majstrov," doplnila Heilová. V SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu aktuálne študuje 310 žiakov a jej výchovno-vzdelávací proces sa prioritne zameriava na strojársky priemysel, dopravu a služby.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. - 13. august- Festival Hraného amatérskeho humoru - HAH 2022

32. ročník multižánrového festivalu. Dolná Strehová

13. august - Deň obce Kamenica

Kamenica, okres Sabinov

14. august - Ľanová nedeľa

Martin, Múzeum slovenskej dediny