TTSK: Fond na rozvoj Trnavského kraja rozdelí 700.000 eur

01.03.2022 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Ilustračné foto: Archív TASR.

Trnava 1. marca (TASR) – Do 1. apríla je otvorená pre záujemcov vyzýva na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Cieľom je podporiť aktivity, podujatia a práce subjektov a organizácií, ktoré výrazne prispejú k propagácii kraja a naplnia jeho rozvojový potenciál s nadregionálnym významom. Krajská samospráva podľa predsedu Jozefa Viskupiča na ňu z rozpočtu vyčlenila 700.000 eur.

„Finančne pomôžeme aktivitám, ktoré podporujú smerovanie kraja k znalostnej, kreatívnej, environmentálne udržateľnej a obehovej ekonomike pri súčasných demografických a klimatických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí. Minulý rok sme na tento účel vyčlenili 500.000 eur, tento rok sme sumu zvýšili. Žiadatelia môžu získať grant vo výške minimálne 10.000 eur,“ uviedol Viskupič.

Oblasti, v ktorých môžu byť projekty úspešné, sa týkajú všeobecného rozvoja regiónov, zlepšenia podnikateľských zručností, udržania zamestnanosti alebo rekonštrukcie infraštruktúry. Finančne podporené budú projekty, ktoré potrebujú väčšie finančné krytie s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom. Vítané sú aj návrhy inovatívnych riešení zamerané na zlepšenie kvality života v jednotlivých regiónoch. Financie sú určené aj na projekty spojené s revitalizáciou verejných priestranstiev, podporou práce s mládežou a spoločnosťou, ale aj adaptáciou na zmeny klímy.

O príspevok môžu požiadať mestá a obce, právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby obyvateľom kraja. Žiadateľ musí zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, a to minimálne desať percent z celkovej výšky poskytnutého grantu,“ doplnil Viskupič.

Elektronický formulár je na webe krajskej samosprávy. Z fondu bol v predchádzajúcom období vo výške 31.000 eur podporený projekt rekonštrukcie juhovýchodnej veže Neogotického kaštieľa v Galante. Grant vo výške 60.000 eur bol poskytnutý napríklad aj na obnovu vstupných brán a prístupových chodníkov do baziliky v Šaštíne či na založenie jedinej základnej školy pre deti s autizmom v Trnavskom kraji.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. október - Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji

9. október - Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Liptove

Pribylina, Múzeum liptovskej dedin

9. október - Michalovská šarkaniáda

Zemplínska šírava, pláž pri Thermalpark