Vtedy: Klubový život v Mlynici
V malej podtatranskej obci Mlynica v okrese Poprad si družstevní roľníci a mládež svojpomocou vybudovali družstevný klub.

24.01.2018 | Prešovský kraj | Autor: Ján Lašák

Družstevný klub bol najmä v zimných mesiacoch centrom kultúrno-výchovnej a vzdelávacej činnosti i spoločenského života celej obce. Za dobrú prácu klubu odmenilo ich Ministerstvo školstva a kultúry čestným uznaním a kufríkovým písacím strojom.

"V družstevnom klube sa schádzajú občania hlavne večer po dennej práci. Funguje v ňom divadelný i hudobný krúžok. Súčasťou klubu je i knižnica, ktorá má do 1200 zväzkov kníh. Zvýšený záujem o výpožičky je predovšetkým počas víkendov," píše sa v archívnej správe.

 

                         

FOTO: Členov divadelného krúžku vidno najčastejšie na javisku s vedúcim, riaditeľom školy Ladislavom Špinérom. Nacvičujú súčasnú veselohru zo života družstevných roľníkov od nemeckej autorky Margaréty Renterovej Hľadá sa mladucha kvočka. Na snímkach členovia krúžku pri skúške. Foto: archív TASR, 22. januára 1962.

 

                 

FOTO: Úspešne sa rozvíja aj hudobný krúžok. Vedie ho mladý, 26-ročný predseda mlynického JRD Andrej Kunrát. Zľava členovia hudobného Jozef Sedlák, Ondrej Sedlák a predseda družstva Ondrej Kunrát pri skúške. Foto: archív TASR, 22. januára  1962.

 

                  

 FOTO: Celkový pohľad na budovu družstevného klubu v Mlynici. Foto: archív TASR, 22. január 1962.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

30.september - Deň Paľa Bielika

Prvý ročník spomienkového podujatia v Kynceľovej

1.október - Bitka o Bratislavu 2022 - Prešporok 1620

Rekonštrukcia bitky o Bratislavu, Sad Janka Kráľa

2. október - Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Skalica, Námestie slobody