Vtedy: Ožíva stará sláva Banskej Štiavnice 
Neobyčajná poloha, historicky bohatá a pestrá výstavba. 

15.06.2018 | Banskobystrický kraj | Autor: Z.Hausová

 

Štiavnické strieborné bane patrili v 14. - 16. storočí medzi najbohatšie v celej Európe. Príliv bohatstva v minulých storočiach zanechal v meste stopy v podobe vzácnych architektonických pamiatok. Až konkurencia zámorského striebra v 19. storočí zavinila postupný úpadok baníctva.

Čs. vláda vynakladá každoročne miliónové hodnoty na zachovanie historických pamiatok, ktoré hlásajú starú slávu banského mesta.

 

             

FOTO: Kalvária v Banskej Štiavnici dnes už nie je symbolom utrpenia, ale miestom, na ktorom kypí nový radostný život. Priamo pod kopcom vyrastajú komfortné rodinné byty štiavnických baníkov. Foto: archív TASR/11. júna 1959.

 

             

FOTO: Priamo na Trojičné námestie, vrúbené gotickými a renesančnými budovami, hľadí symetricky renesančný Panenský hrad. Foto: archív TASR/11. júna 1959.

 

             

FOTO: Zachovalé historické budovy na návršiach boli v stredoveku spoľahlivými baštami proti tureckým vpádom. Foto: archív TASR/11. júna 1959.

            

FOTO: Krivolaké a strmé uličky a námestia banského mesta sú stisnuté do hlbokých dolín. Každý priestor v údolí je stavebne využitý. oto: archív TASR/11. júna 1959.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina